Inflacija na godišnjoj razini porasla na 4,2 posto

Najveći doprinos povećanju indeksa potrošačkih cijena u veljači ove godine u odnosu na siječanj imale su cijene prehrane i bezalkoholnih pića (za 0,23%)

Cijene dobara i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u veljači ove godine su u odnosu na siječanj u prosjeku više za 0,6 posto, objavio je Državni zavod za statistiku.

Potrošačke cijene u odnosu na veljaču prošle godine tj. na godišnjoj razini više su za 4,2 posto, a u godišnjem prosjeku za 5,7 posto.

inflacija-midiNajveći doprinos povećanju indeksa potrošačkih cijena u veljači 2009. u odnosu na siječanj 2009. imale su cijene prehrane i bezalkoholnih pića (za 0,23%), cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva (za 0,19%) te cijene rekreacije i kulture (za 0,05%).

U okviru indeksa potrošačkih cijena, cijene dobara u veljači u odnosu na siječanj, u prosjeku su više za 0,7 posto, a cijene usluga više su za 0,3 posto.

U veljači ove godine u odnosu na mjesec ranije najviše su porasle cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva (za 1,3%), cijene dobara i usluga za rekreaciju i kulturu (za 0,9%), cijene prehrane i bezalkoholnih pića te cijene zdravstva u svakoj skupini (za 0,7%).

U isto vrijeme cijene pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja više su za 0,5 posto, cijene prometa, ugostiteljskih usluga i ostalih dobara i usluga više su za 0,4 posto, a cijene alkoholnih pića i duhana, odjeće i obuće te obrazovanja više su za 0,2 posto.

Istodobno su cijene komunikacija na mjesečnoj razini u prosjeku ostale na razini cijena iz siječnja.

Promatrano po podindeksima, u veljači 2009. u odnosu na siječanj 2009., najviše se povećao indeks energije (za 2,0%), indeks svježih prehrambenih proizvoda (za 1,8%), slijede indeks dobara bez električne energije i indeks dobara bez prehrane, pića i duhana (svaki je viši za 0,8%). (Bankamagazin)