Zbrinjavanje otpada jedna je od najaktualnijih tema u našoj javnosti, a u prilog tome govori i skorašnje donošenje novog Zakona o otpadu i novog Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Sortiranjem otpada na mjestu nastanka uvelike se smanjuju troškovi odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, što predstavlja najskuplji i najneprihvatljiviji način zbrinjavanja otpada današnjice.

Tvrtka Interseroh, dio njemačke Alba grupe, jedne od deset najvećih svjetskih grupacija iz ovog područja, pruža kompletnu uslugu gospodarenja otpadom.

Interseroh također osigurava i ostale usluge vezane uz otpad i ambalažni otpad trgovačkim lancima, trgovačkim centrima, distributerima, hotelima te svim granama prerađivačke industrije.

“Našim poslovnim partnerima pružamo usluge organizacije kompletnog zbrinjavanja svih vrsta otpada, organizaciju reciklaže i otkup sekundarnih sirovina, vodimo zakonski propisanu dokumentaciju (ONTO obrasce, prijavu u registar onečišćenja) u skladu sa zahtjevima Ministarstva zaštite okoliša i Agencije za zaštitu okoliša (AZO). Naši zaposlenici se redovito školuju kako bi klijent uvijek imao aktualne informacije na području otpada”, ističe Vanja Horvat, direktor Interseroha.

Uz provođenje zakonskih odredbi, cilj je deponirati što manje otpada, a što više reciklirati i kompostirati. Sirovine, koje se na taj način dobivaju, moguće je vratiti u ponovni proces proizvodnje i na taj način klijentima smanjiti troškove. Smanjenje troškova i poštivanje svih zakonskih propisa Interseroh nudi kroz sortiranje otpada direktno na klijentovim lokacijama poput trgovačkih lanaca i trgovačkih centara, zbrinjavanje raznih vrsta otpada za druge tvrtke, otkupljivanje vrijednih sirovina (karton, folija, plastika, metali) i vođenje zakonom propisane dokumentacije.

“Djelatnici Interseroha tako sortiraju otpad i otpadnu ambalažu kod klijenta, ispunjavaju prateće dokumente te javljaju potrebe za odvozima uredu logistike, koji u ime klijenta organizira sakupljače za odvoz otpada. Vrste otpada koji se sortiraju su karton, folija, bio otpad, sve vrste plastike, PET, staklena i aluminijska ambalaža, otpisani proizvodi (kruto, tekuće, mliječno, ulja i masti), drvo te sav ostali neopasni otpad. Tako se klijentu smanjuju njegovi postojeći troškovi uz istovremeno osiguravanje zakonski propisanog gospodarenja otpadom na ekološko najprihvatljiviji mogući način. Djelatnike koji rade na sortiranju otpada i zaprimanju boca moguće je i angažirati na čišćenju parkinga, zelenih površina i ostalih facility management light aktivnosti čime opet korisnik usluge postiže uštede”, dodaje Horvat.

Zbrinjavanje robe s istekom roka trajanja procesom uništenja je porezno priznat trošak u smislu poreza na dobit prilikom čega ne nastaje niti obveza Poreza na dodanu vrijednost, ukoliko je poduzetnik obavijestio nadležnu poreznu upravu o namjeravanom otpisu robe radi uništenja.

Interseroh za svako zbrinjavanje ili uništenje otpisane robe osigurava ovjerenu potvrdu o samom izvršenju te nije nužno da djelatnici Porezne uprave nazoče odvozu robe ili njenom uništenju.

Međutim, svakako je potrebno provjeriti s Poreznom upravom namjeravaju li nazočiti uništavanju robe ili ne. U slučaju trgovačkih lanaca, djelatnik tvrtke na lokaciji klijenta kontrolom filtrira fiktivne otpise od onih stvarnih te time značajno smanjuje rashode klijenta.

Tvrtka Interseroh bavi se i preuzimanjem povratne i nepovratne ambalaže od građanstva. Ljubazni djelatnici Interseroha u trgovini klijenta ili trgovačkom centru preuzimaju ambalažu ručno od građanstva te sortiraju svu ambalažu zaprimljenu na aparatima za automatsko preuzimanje ambalaže. Pri tome Interseroh na sebe preuzima odgovornost za eventualne kazne Fonda za zaštitu okoliša vezane uz preuzimanje ambalaže koja nije u sustavu Fonda.

Ambalažu djelatnici pakiraju u za to predviđene vreće, prenose iz prostora za ambalažu u kontejnere, po potrebi naručuju odvoz, a prilikom odvoza ispunjavaju prateću, zakonski obveznu dokumentaciju.

Za kvalitetno upravljanje otpadom iz trgovine iznimno je važno vođenje zakonom propisane dokumentacije vezane za upravljanje otpadom te redovno izvještavanje o izmjenama i dopunama zakona i propisa iz područja zaštite okoliša te u tom području tvrtka Interseroh svojim klijentima pruža punu uslugu, uključujući savjetovanje i prijedloge poslovnih rješenja za konkretna pitanja vezana uz zbrinjavanje otpada.

Obratite nam se s povjerenjem.

INTERSEROH d.o.o.
Ivana Šibla 9, 10020 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 (0) 1 6608-974
Fax: +385 (0) 1 6219-792
E-mail: otpad@interseroh.com
www.interseroh.hr