Nekoliko znanstvenih studija pokazalo je da kompanije koje u potpunosti usvoje S&OP proces operativno nadmaše kompanije koje ne koriste proces u potpunosti ili ga ne koriste uopće. Te su studije pokazale da kompanije mogu zadovoljiti potražnju dok istovremeno održavaju minimalne zalihe i minimalne operativne troškove.

U svijetu otprilike 80% proizvodnih kompanija ima implementiran Sales and Operations Planning (S&OP) proces, dok je u Hrvatskoj i regiji taj postotak znatno ispod svjetskog prosjeka. Kako je S&OP proces vezan uz upravljanje opskrbnim lancima, a znanja i iskustva iz prethodno spomenutog područja kasne u našoj regiji, tako kasnimo i u implementaciji S&OP procesa. Ima mnogo definicija za Sales and Operations Planning, a APICS kaže da je to proces vođen poslovnim odlukama koji pruža ključne strategije za rješavanje problema, daje rukovoditeljima veću kontrolu nad kompanijom i potiče ukupni poslovni uspjeh.

U S&OP procesu postoje tri osnovna prioriteta, a svode se na to kako promijeniti ponudu i utjecati na potražnju promjenom količine grupe proizvoda koje proizvodimo i određivanjem pravog omjera između proizvoda unutar iste grupe. Prvi prioritet je upravljanje ponudom i potražnjom, zatim određivanje količina grupe proizvoda i na kraju određivanje pravilnog omjera između proizvoda u grupi. Kada govorimo o upravljanju ponudom i potražnjom trebamo ih razmatrati odvojeno. Na upravljanje ponudom najviše možemo utjecati kroz kapacitete i zalihe. Kapaciteti su radna snaga, dakle, zapošljavanje, otpuštanje, prekovremeni, sezonska radna snaga, zatim podizvođači i outsourcing, te fleksibilnost gotovog proizvoda. Pod fleksibilnošću gotovog proizvoda mislim na modularni dizajn ili odgađanje zadnje faze proizvodnje gotovog proizvoda. Kod upravljanja zalihama možemo smanjiti volatilnost grupiranjem rizika na način sličan kao u proizvodnji sličnih komponenti koje idu u gotovi proizvod. Ciljevi upravljanja potražnjom su rast tržišta, povećanje tržišnog udjela i promjena ponašanja kod kupaca. Osnovni načini upravljanja potražnjom su upravljanje cijenama kroz popuste ili minimalne količine naručivanja, oglašavanje i promocije kada smanjimo cijene samo na kraći period.

Kada sam radio na prethodnom radnom mjestu u jednoj proizvodnoj kompaniji u Hrvatskoj, menadžment kompanije doveo je čovjeka s višegodišnjim međunarodnim iskustvom u upravljanju opskrbnim lancima. Provedena je nova organizacija u kompaniji, a upravljanje opskrbnim lancima dobilo je na važnosti. Uvedeni su novi poslovni procesi i ponašanja, a jedan od njih bio je S&OP proces. Nisam sudjelovao na tim mjesečnim sastancima, ali sam čuo komentare starijih kolega na višim pozicijama vezano uz izazove i prednosti tih sastanaka. Naravno da nije sve odmah postalo idealno, međutim počelo se razgovarati o izazovima na organiziran način. Nakon što sam nekoliko puta imao sreću razgovarati s našim novim kolegom i direktorom upravljanja opskrbnim lancima, shvatio sam da je implementacija S&OP procesa neodvojiva od vještine vođenja. Bez podrške najvišeg menadžmenta kompanije S&OP proces će biti proveden samo djelomično i neće ostvariti svoje pune potencijale. Koraci S&OP procesa nisu komplicirani, ali moraju imati svoju formu.

OTVORENA KOMUNIKACIJA
S&OP proces je zapravo alat za upravljanje promjenama. Mijenja način na koji je kompanija do sada radila i reagirala. Umjesto da radimo u silosima, dovodimo sve zainteresirane strane da surađuju zajedno i ostvare bolji rezultat. Uspjeh S&OP procesa ovisi o vještinama vođenja jer ljudi koji rade u prodaji i oni koji rade u operacijama ne razmišljaju slično i nemaju iste ciljeve. Proces također mora imati formalnu strukturu i mora postojati mjesečni termin održavanja sastanka. Mora postojati interes izvršnog menadžmenta da prihvate suradnju i donose odluke. Ako prodaja ili operacije razgovaraju sami sa sobom S&OP proces nema smisla. Treba postojati potpora nižih razina menadžmenta koje pripremaju podatke a koji opet moraju biti što točniji. Ljudi koji sudjeluju na sastancima trebaju imati autoritet da donose važne odluke temeljem podataka odmah na S&OP sastancima. Na kraju je potrebno izgraditi povjerenje i to povjerenje između nižeg menadžmenta i izvršnog menadžmenta, povjerenje između sektora unutar prodaje i operacija te povjerenje između prodaje i operacija.

Nekoliko znanstvenih studija pokazalo je da kompanije koje u potpunosti usvoje S&OP proces operativno nadmaše kompanije koje ne koriste proces u potpunosti ili ga ne koriste uopće. Te su studije pokazale da kompanije mogu zadovoljiti potražnju dok istovremeno održavaju minimalne zalihe i minimalne operativne troškove. Na tom tragu je kompanija iz Nizozemske napravila online poslovnu simulaciju The Fresh Connection. Simulacija omogućuje sudionicima učenje u sigurnom virtualnom okruženje gdje ne postoje realne financijske posljedice za pogrešnu odluku i idealna je za kompanije koje razmišljaju o uvođenju S&OP procesa ili ga već imaju ali možda ne razumiju njegov potencijal u potpunosti.