inflacija-kune-midi2Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u rujnu su u odnosu na kolovoz porasle za 0,4 posto, a u odnosu na prošlogodišnji rujan za 2,2 posto, objavio je danas Državni zavod za statistiku.

To je ubrzanje inflacije na godišnjoj razini s obzirom da je stopa inflacije u kolovozu ove u odnosu na kolovoz prošle godine iznosila 2 posto.

U godišnjem prosjeku stopa inflacije i u rujnu iznosi 2 posto, što je ista stopa koja je u dvanaestomjesečnom prosjeku zabilježena i u kolovozu.

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u rujnu su u odnosu na kolovoz najviše porasle cijene odjeće i obuće, za 9,3 posto, jer su završile ljetne rasprodaje i u prodavaonice su stigle nove kolekcije jesen-zima.

Cijene obrazovanja u prosjeku su na mjesečnoj razini porasle za 1 posto, a prometa i ostalih dobara i usluga 0,4 posto.

Rast na mjesečnoj razini bilježe i cijene prehrane i bezalkoholnih pića, u prosjeku za 0,3 posto, a porasle su i cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva, pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja u prosjeku za 0,2 posto te cijene zdravstva za 0,1 posto.

Niže cijene usluga smještaja utjecale su na pad cijena ugostiteljskih usluga u rujnu za 4,5 posto u odnosu na kolovoz, a snižene su i cijene komunikacija za 2,1 posto te cijene rekreacije i kulture za 1,9 posto.

Cijene alkoholnih pića i duhana u rujnu su ostale na razini kolovoza.

Na godišnjoj su razini najviše porasle cijene alkoholnih pića i duhana, za 7,8 posto, na što je najviše utjecao 10,7 postotni rast cijena duhana.

Cijene prometa u ovogodišnjem su rujnu u odnosu na isti mjesec prošle godine porasle za 7,6 posto, posebice zbog rasta cijena goriva i maziva za osobna vozila koje su u odnosu na prošlogodišnji rujan viša za 15,9 posto.

Po podacima DZS-a, cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva na godišnjoj su razini porasle za 3,5 posto, a cijene prehrane i bezalkoholnih pića, koje u indeksu potrošačkih cijena imaju i najveći udio od gotovo 31 posto, porasle su za 3 posto.

Cijene pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje u rujnu su u odnosu na prošlogodišnji rujan u prosjeku bile više za 2,5 posto, ostalih dobara i usluga za 2,1 posto, obrazovanja za 0,8 posto, ugostiteljskih usluga za 0,7 posto, a cijene zdravstva bile su više za 0,4 posto.

Niže nego u devetom mjesecu prošle godine u ovogodišnjem su rujnu bile cijene rekreacije i kulture i to za 2,5 posto, te cijene komunikacija koje su pale za 7,5 posto. (H)