Mercator Grupa objavila je kako je 2012. godinu, prema nerevidiranim rezultatima, zaključila s poslovnim gubitkom od 103,596 milijuna eura, što je izrazito smanjenje rezultata s obzirom da je u 2011. godini ostvareno 23,5 milijuna eura čiste dobiti.

Istodobno, Grupa je u 2012. ostvarila 2,873 milijarde eura prihoda od prodaje, što je porast od 0,04 posto u odnosu na prihode ostvarene u godini ranije. Unatoč teškim uvjetima na svim ključnim tržištima, ističu iz Mercatora, Grupa je uspjela ostvariti usporedive i stabilne prihode od prodaje u odnosu na prihode ostvarene u 2011. godini.

Pritom pojašnjavaju kako tri četvrtine gubitka predstavljaju otpisi i smanjenja vrijednosti imovine te podsjećaju kako su u drugoj polovici prošle godine počeli provoditi hitne mjere na području smanjivanja troškova, poboljšanja obrtnog kapitala, smanjivanja zaduženosti i zaustavljanja negativnih tržišnih trendova. Na taj način je, kažu, u zadnjem kvartalu ostvareno 10 milijuna eura uštede.

S hitnim mjerama u drugoj polovici 2012. godine, koje uključuju zaustavljanje investicija koje nisu nužne, ubrzanje procesa dezinvestiranja i potraga za unutarnjim rezervama, Mercator Grupa je definirala novi smjer predstavljen u novom strateškom planu krajem prošle godine.

“Poslovanje Grupacije je usprkos zahtjevnoj situaciji na tržištima solidno, dok izazove predstavljaju sekundarne djelatnosti i tržišta. U ovoj godini nastavlja se proces restrukturiranja Mercator Grupe”, ističe se u priopćenju.

Grupa je u 2012. godini stabilizirala tržišne udjele u Sloveniji i Hrvatskoj i zabilježila rast tržišnog udjela u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Ujedno je na razini godine smanjila svoju zaduženost za 90 milijuna eura.

U području upravljanja financijskim obvezama i uzimajući u obzir povećani rizik refinanciranja na financijskim tržištima, Mercator Grupa je s najvećim bankama postigla dogovor o traženju nove strukture dugoročnih izvora financiranja do sredine 2013. Time će se, kako kažu, omogućiti lakše upravljanje rizikom likvidnosti pri čemu ističu kako je krajem siječnja 2013. Mercator Grupa uspješno završila izdavanje komercijalnih zapisa u vrijednosti od 20 milijuna eura.

U 2013. godini Mercator Grupa planira provesti proces restrukturiranja koji će omogućiti obrat negativnog trenda poslovanja. Tako će nastaviti s realizacijom mjera za poboljšanje poslovanja, među kojima su reorganizacija Grupe, centralizacija poslovnih funkcija (prvenstveno u ovisnim društvima), veća usredotočenost na osnovnu djelatnost, optimizacija opskrbnog lanca na području logistike, optimizacija poslovanja društava Intersport, Modiana i M Tehnika preko prijenosa djelatnosti ovisnih društva u Sloveniji, Srbiji, BiH i u Hrvatskoj na lokalna Mercatorova društva, optimizacija poslovanja maloprodajnih jedinica većom fokusiranosti na manje formate trgovina i smanjenje površina prodajnih jedinica Getroa na hrvatskom tržištu, ubrzanje dezinvesticija poslovno nepotrebne imovine te nastavak povlačenja iz Bugarske.

“Mercator Grupa prolazi kroz fazu restrukturiranja koja je nužna zbog nefokusirane strategije u prošlosti. Unatoč negativnom poslovnom rezultatu u proteklom poslovnom razdoblju, Mercator ostaje financijski snažna kompanija. Planirana strategija i skup ključnih mjera za ovu godinu daju nam čvrstu osnovu za poboljšanje našeg poslovanja u budućnosti”, komentirao je Toni Balažič, predsjednik Uprave Mercator Grupe, prilikom predstavljanja nerevidiranih poslovnih rezultata za 2012. godinu.