badel-1862-vino-proizvodnja-midiU utrci za preuzimanje Badela 1862, najnovija je vijest iz dobro upućenih krugova, đakovačka Meteor grupa ostavila je iza sebe svog jedinog takmaca – slovački St. Nicolaus (STN).

Naime, u drugom krugu evaluacije na sva četiri zahtjeva, pitanja vezana uz sudbinu i oporavak tog društva, odgovorila je pozitivno i dobila na njih zeleno svjetlo, dok je STN, stoji u semaforu 2. kruga, pozitivno odgovorio na samo jedan zahtjev.

Tako je, prema evaluaciji 2. kruga, Meteor grupa jedina dala semafora evaluacije, Meteor je na prijedlog države prihvatio postotak otpisa državnog duga, a STN nije. Nadalje, Meteor grupa spremna je na zadržavanje proizvodnje od najmanje pet godina na lokaciji proizvodnog pogona Žitnjak te u vinarijama Benkovac i Daruvar, a Slovaci nisu.

U prilog tome ide da je Meteor otkupio potraživanja dva najveća vjerovnika Badela 1862 te postao nositelj založnih prava na ključnu imovinu – zemljište i proizvodni pogon na Žitnjaku, vinarije i vinograde gdje se odvija postojeća proizvodnja.

Nadalje, Đakovčani su se izjasnili da je njihova ponuda obvezujuća te su spremni odmah krenuti u realizaciju ako budu izabrani od strane vlasnika, a STN se na upit može li se njihova ponuda smatrati obvezujućom nije eksplicitno izjasnio zato što nije pozitivno odgovorio na tri pitanja 2. kruga evaluacije. STN je jedino pozitivno odgovorio na zahtjev oko prihvatljivosti podmirivanja potraživanja Fonda za zaštitu okoliša prema Badelu nastalih nakon otvaranja predstečaja.

A sve se to događa uoči ponedjeljka, 5. rujna, kada, kako doznajemo, zasjeda međuresorno povjerenstvo koje će razmotriti ponude i dati prijedlog za odluku. Nakon Vlade, odnosno ministra gospodarstva, konačna odluka je na CERP-u koji raspolaže Badelovim dionicama.

Ponuda Meteora, ističu u toj grupi, vrijedna je više od 26 milijuna eura i kažu da je to najsnažnija ponuda za koju su osigurali potrebna financijska sredstva kombinacijom vlastitog kapitala i kreditnog zaduženja Meteor grupe. Dakle, nema novog zaduživanja već isključivo razduživanja Badela 1862. jer je tvrtka prezadužena i nesolventna.

“Ponuda Meteor grupe ocijenjena je kao najbolja te omogućava razduživanje i brzo okončanog predstečaja i oporavak poslovanja te novi poslovni uzlet Badela 1862 kroz nova ulaganja u proizvodnju, prodaju i marketing”, ističu u Meteor grupi. STN je, pak, ponudio 25 milijuna eura.

U Meteor grupi ističu kako su oni jedini ponuditelj koji može jamčiti zadržavanje proizvodnje na postojećim lokacijama, te da njena ponuda sadrži i pismene potvrde drugih banaka vjerovnika o postignutom dogovoru za rješavanje njihovih tražbina. (glas-slavonije.hr)