Koprivnička prehrambena kompanija Podravka pokrenula je edukacije na temu “O prehrani trebamo razmišljati” za djecu četvrtih razreda Osnovnih škola grada Koprivnice, ali i roditelje pod nazivom “Dobar odabir za pravilnu prehranu”, izvijestili su iz Podravke.

podravkin-projekt-prehrane-osnovnoskolaca-003Ministarstvo zdravlja, naime, pozitivnim je ocijenilo cjelokupni projekt jedinstvenih jelovnika koji je zaživio u koprivničkim osnovnim školama te se usuglasilo sa svim kriterijima za koje je Podravka zatražila mišljenje.

Podsjetimo, projekt je pokrenut na inicijativu Grada Koprivnice i Podravke.

Ministarstvo je prihvatilo kriterije za izradu jelovnika koji su napravili Podravkini nutricionisti, pozitivnim ocijenilo predloženi program edukacija, dostižnost postavljenih ciljeva i njihovog mjerenja te sukladnost s Akcijskim planom prevencije prekomjerne tjelesne težine.

“Svjesni činjenice kako je zdrava i pravilna prehrana važna za osnovnoškolsku djecu, a prehrambena smo industrija, sasvim logičnim se nametnula ideja da kreiramo jelovnik za osnovnoškolsku djecu i na taj način ih usmjeravamo dobrim prehrambenim navikama. Podravka je oduvijek bila predvodnica trendova i stoga ne sumnjam kako će za ovaj, zdravi model prehrane osnovnoškolaca biti zainteresirane i ostale hrvatske škole”, istaknuo je predsjednik Uprave Podravke Zvonimir Mršić.

Jelovnike je osmislila direktorica Razvoja senzorike i nutricionizma Podravke Davorka Gajari čiji će tim i održavati edukacije za djecu i roditelje.

“Program edukacije obuhvaća dvije radionice, jedna za djecu svih četvrtih razreda, a druga za djecu tih istih razreda i njihove roditelje. Ciljevi obje radionice su poticanje sudionika na razmišljanje o svakodnevnoj prehrani, o tome što je hrana, što nam znači i kako se odnosimo prema njoj, na redovito konzumiranje školskih obroka, upoznavanje s osnovnim informacijama na deklaraciji prehrambenih proizvoda”, pojasnila je Gajari.

Jedna radionica trajat će 45 min, a planirano ih je provesti po šest u svakoj Osnovnoj školi grada Koprivnice. Prve radionice održavaju se u Osnovnoj školi Đuro Ester.