Podravka je jučer izvijestila kako je ovlastila Investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri za provođenje prodaje dionica Mirne koje ima u svom vlasništvu. Riječ je o 155.329 dionica Mirne d.d., što čini 42,20% ukupno izdanih dionica, a prodaja bi se provela u postupku izvansudskog namirenja putem javne dražbe koja će biti oglašena 13. ožujka 2014. godine.

Iz Mirne su na ovu obavijest reagirali izjavom u kojoj navode da prodaja dionica društva Mirna d.d. i namirenje izvansudskim putem nije dopuštena.

Naime, temeljem članka 495. st.2. Zakona o tržištu kapitala, navode iz Mirne, izričito je zabranjeno namirenje izvansudskim putem u slučaju kada je založno pravo zasnovano prisilnim putem.

Podravka d.d. stekla je založno pravo na dionicama Mirne d.d. prisilnim putem i to Rješenjem o ovrsi Trgovačkog suda u Varaždinu od 17. lipnja 2010. godine. Donošenjem rješenja o ovrsi i zapljenom dionica, stječe se založno pravo prisilnim putem (članak 198.c st.1. Ovršnog zakona – NN 57/96 i dr.).

Budući da je doneseno rješenje o ovrsi kojim se steklo prisilno založno pravo na dionicama Mirne d.d., prodaja je moguća isključivo unutar ovršnog postupka i pod uvjetima Ovršnog zakona. Osim toga, kada se prodaja provodi u ovršnom postupku, kao ovršna radnja, već samo zbog toga nije dopušteno prodavati predmet ovrhe izvansudskim putem, ističu iz Mirne.

“Stoga, prodaja izvansudskim putem je zabranjena. Pravni posao sklopljen izvansudskim putem smatra se ništetnim jer je protivan prisilnom propisu. Provedba izvansudske prodaje povlači materijalnu, ali i kaznenu odgovornost”, zaključuje se u izjavi Mirne d.d.