Novi trendovi: Mobilna tehnologija u trgovini

Primjena mobilne tehnologije je gotovo standard diljem svijeta i može se susresti u gotovo svim trgovačkim lancima neovisno o veličini

Značenje i vrijednost bilo koje tehnologije očituje se u njezinoj primjeni, odnosno u cjelokupnome poslovnom kontekstu. Ova činjenica je posebno važna u poslovnom okruženju trgovca. Konstantno padajuća marža te sve jača domaća i međunarodna konkurencija uvjetuju stalnu analizu vlastitih troškova s jedne strane te primjenu strategija za povećanje prodaje s druge strane.

Koncentracija na automatiziranje, i to optimiziranjem poslovnih procesa, praćenje svjetskih trendova te diktiranje trendova u trgovini jedini su čimbenici koji sa sigurnošću omogućuju zaustavljanje pada postojeće zarade te eventualno njezino povećanje. Trendovi, odnosno koncepti u kojima mobilna tehnologija nalazi primjenu mogu u poslovanju trgovca odigrati značajnu ulogu tako da ga unaprijede te da osiguraju i generiraju profit.

Mobilnost ključ uspjeha
Sukladno analizama renomiranih tvrtki nakon implementacije koncepta, čiji je temelj mobilna tehnologija, moguće je izravno povećanje operativnog rezultata i do 20%. Cisco je u svojoj analizi IBSG 2009. identificirao porast marže za 19%. Pri tome Cisco vidi primjenu i izravan utjecaj mobilnih tehnologija na sljedeća tri područja:
1. povećanje učinkovitosti djelatnika i krajnjih kupaca;
2. transformiranje standardnog procesa kupnje u kupnju prožetu iskustvom za sva čula;
3. novi poslovni modeli.

Navedimo samo neke od primjera za svako od tih područja kako bismo slikovito prikazali izravnu korist o kojoj je ovdje riječ.

Povećanje učinkovitosti
Time što djelatnici koriste mobilne uređaje za osnovne trgovačke procese kao što su inventure, prijam i otpis robe i slično, smanjuje se mogućnost korisničke pogreške i mogućnost neželjene manipulacije te se ubrzava izvođenje procesa. Navedena primjena mobilne tehnologije je standard diljem svijeta i može se susresti u gotovo svim trgovačkim lancima neovisno o veličini.

Međutim, prava korist na strani trgovca u smislu povećanja učinkovitosti nastaje prilikom integracije mobilnog rješenja u postojeće poslovne procese te poslovne aplikacije. Korištenje principa i tehnologija kao što su SOA ili “Cloud Computing” samo su dva dodatna aspekta, čija primjena ima izravnu vezu s efektivnošću primijenjenog procesa. Lako je uočljivo da je u ovom segmentu mogućnost povećanja operativnog rezultata najveća.

Novi poslovni modeli
U području transformiranja standardnog procesa kupnje u kupnju prožetu iskustvom za sva čula dolazimo do koncepata koji zalaze duboko u strategiju odnosa s kupcima (CRM), a izravno utječu na proces kupnje krajnjega kupca. Procesi koji ovdje nalaze primjenu imaju zadatak zadržati kupca, povećati broj proizvoda u košarici ili privući nove kupce. Neki od njih su kuponi na mobitelima, plaćanje mobitelom, slanje reklamnog materijala mobitelom i slično.

U spomenuto područje mogli bismo svrstati nove poslovne modele, čija je primjena moguća samo s primijenjenim mobilnim tehnologijama. Navedimo samo neke predstavnike tih modela; to su PSA (Personal Shoping Assistens), “Prescaning” koncepti, “Self Scaning” koncepti i drugi.

mobilna-tehnologija-grafJesu li krajnji kupci spremni za primjenu mobilnih koncepta? Uspješnost poslovnoga koncepta postoji samo ako se u pravom trenutku napravi prava stvar. Preneseno na poslovno okruženje trgovca to znači da implementacija određene tehnologije ima smisla samo ako su kupci spremni za to.

U svojoj analizi, kao što je vidljivo na grafikonu, tvrtka Cisco je vrlo jednoznačno odgovorila na ovo pitanje.

Lako je uočljivo da se pri ovoj analizi Cisco već dotakao trendova koji se već implementiraju ili će biti primijenjeni u bližoj budućnosti. Neki od vrlo zanimljivih koncepata su analiza ponude konkurencije ili analiza iskustva drugih korisnika vezanih za neki proizvod.

Analiza ponude konkurencije u ovom smislu predstavlja izričito inovativnu primjenu mobilne tehnologije, a može izravno utjecati na donošenje odluke o kupnji određenog proizvoda. Koncept se zasniva na činjenici da je ponuda trgovaca sve veća, da su proizvodi koji su u ponudi vrlo slični te da je donošenje odluke o kupnji zbog toga sve teže.

Tok je sljedeći: prilikom odlaska u supermarket i dok stojite pred policom s omiljenim mliječnim proizvodima, uzmete mobitel i slikate barkod. U roku nekoliko sekundi pojavi vam se na mobitelu izvještaj u kojemu se navode cijene istoga tog proizvoda u susjednim trgovinama.

Drugi navedeni koncept rješava problem s kojim smo se najvjerojatnije svi susreli. Sve širi asortiman trgovaca može utjecati negativno na proces odlučivanja pri kupnji. Zamislite situaciju: želite kupiti laptop te stojite pred policom s laptopima i imate pred sobom dva gotovo ista modela.

Za koji se odlučiti? I je li baš taj laptop za vas najbolji? Tok ovdje navedenog procesa je sljedeći: skenirate barkod laptopa i u roku nekoliko sekundi dobijete prikazana iskustva drugih korisnika te njihovu ocjenu toga istog laptopa. Ako su iskustva pozitivna, odluka o kupnji će vam pasti daleko lakše.

Analiza je pokazala da je prosječno 30% korisnika spremno i željno koristiti koncepte koji su inovativni te su u biti temeljeni na mobilnim tehnologijama, što pokazuje jasnu sliku bliske budućnosti u trgovini. Ako ovdje dobivenu sliku kombiniramo s rezultatom analize tko već koristi koncepte koji mogu predstavljati inovativan koncept zasnovan na mobilnoj tehnologiji, onda ćemo vrlo brzo dobiti i sliku bliske budućnosti u trgovini.

Prva zanimljiva činjenica je da oko 70% kupaca nosi sa sobom mobitele prilikom kupnje. Zanimljivo je i da oko 60% kupaca tijekom kupnje nekog naziva te raspravlja o proizvodima, njihovoj osobini i cijeni. Odluka o kupnji se pritom dobrim dijelom zasniva na donesenim zaključcima u toku rasprave.

Aktualna primjena
Upravo spomenuti koncepti te primjena mobilnih tehnologija nisu samo ideja. Vodeći svjetski trgovački lanci već odavno uspješno primjenjuju različite koncepte. Navedimo samo neke primjere implementacija.

mobilna-tehnologija-graf-2Američka tvrtka Wal Mart, i najveći trgovac u svijetu, odavno šalje obavijesti o promocijama kupcima na mobitele u obliku SMS poruka.

Godine 2008. to je bilo oko tri SMS poruke uoči i za vrijeme blagdana. Godine 2009. broj SMS poruka je porastao na nekoliko desetaka tjedno. Pri tome se šalju poruke po željenim kategorijama proizvoda, s linkovima i dodatnim informacijama na webu o određenom proizvodu.

Nizozemski trgovački lanac Albert Hein je 2008. započeo implementirati rješenja “rollout Self Scanning” u svim trgovinama. Albert Hein je implementacijom ovakvog procesa kupnje uspio povećati protok kupaca u trgovini, smanjiti čekanja na blagajni i pridobiti nove kupce.

Prema istraživanju kompanije Forrester koja se bavi istraživanjem tržišta na području informacijskih tehnologija, prepoznato je da je u 2009. godini 40% do 60% velikih korporacija u Sjevernoj Americi i Europi identificiralo potrebu za podrškom mobilnih tehnologija svojim zaposlenima, sve veću srodnost fiksnih i mobilnih tehnologija te formaliziranje mobilne tehnologije kao osnovnog prioriteta kompanije. Prema spomenutom izvještaju u 2010. mobilna će tehnologija biti vrlo bitna jer omogućuje povećanje produktivnosti i smanjenje ukupnih operativnih troškova.

Mobilno rješenje
Budući da mobilna rješenja koja su potrebna trgovcima pokrivaju poslovne procese od njihova nastanka pa do završetka, u trgovačkim okruženjima vrlo često moraju obuhvatiti nekoliko poslovnih sustava, odnosno aplikacija. Jasno je vidljivo da je najbolja mobilna tehnologija, odnosno najbolje mobilno rješenje ono koje u fokusu ima poslovni proces, a ne aplikativnu funkciju.

To je jedino moguće ispuniti ako je arhitektura rješenja takva da se poslovni proces lako može implementirati, i to tako da nije nužno mijenjati čitavu aplikaciju. S druge strane ako primijenjena tehnologija nije vrhunska, onda ova činjenica uzrokuje nerijetko velike troškove integracije koja je sve složenija, čak i pri jednostavnim procesima.

Ovakav pogled na primijenjenu tehnologiju dovodi nas do zaključka da mobilno rješenje mora ispunjavati uvjete kao što su:
– koncentracija na poslovni proces, a ne na funkciju;
– fleksibilna primjena jednog rješenja u nekoliko poslovnih proces u svrhu uštede investicije te smanjenja heterogenosti okruženja;
– praćenje defacto standarda zbog smanjenja troškova integracije u jedan ili više nadređeni sustav;
– spremnost za buduće tehnologije kao što su primjerice SOA i 2Cloud Computing”.

Takvo rješenje omogućuje trgovcu automatizaciju poslovnih procesa, optimiziranje troškova, povećava profit i čini trgovca spremnim za budućnost.

Darko Pavić, COO
Retail Media i
Service Plus Group