Muška kozmetika – Promometar: Rast pritiska na mušku njegu

kozmetika-muska-midi-promometar-ftd777Više od jedne trećine prodaje krema, gelova, pjena za brijanje, sredstava poslije brijanja te britvica i brijača realizira se kroz promotivne aktivnosti, što je za 5% više nego prethodne godine

Kategorije proizvoda za brijanje namijenjene snažnijem spolu u posljednjih godinu dana izložene su sve intenzivnijem promotivnom pritisku.

Naime, više od jedne trećine prodaje krema, gelova, pjena za brijanje, sredstava poslije brijanja te britvica i brijača odvija se kroz promotivne aktivnosti (cjenovne akcije, gratis pakiranja, poklon pakiranja), što je za 5 postotnih poena više u odnosu na prethodnu godinu.

Kod svih je kategorija porast promotivnih aktivnosti pozitivno utjecao na vrijednosni rast ukupne prodaje. U okviru promotivne prodaje, klasične cjenovne akcije dominiraju kod preparata za i poslije brijanja uz prosječan popust za krajnjeg kupca od 20%. Britvice i brijači se češće promoviraju kroz pakiranja kao što su npr. 5+1 gratis ili 10+4 gratis koji pružaju povoljniju cijenu po britvici ili brijaču.

PROMOCIJE PO KATEGORIJAMA
Kategorija preparata za brijanje (pjene, gelovi i kreme) bilježe značajan porast udjela promotivne prodaje u zadnjih godinu dana (s 30% na 36% vrijednosno), generirajući rast ukupne prodaje kategorije.

Gotovo polovica prodaje pjena za brijanje odvija se kroz promotivne aktivnosti uz dominaciju i uspješan rast specijalnih pakiranja (npr. 200 ml + 100 ml gratis). Cjenovne akcije uz prosječan popust od 20% najčešći su oblik promoviranja gelova za brijanje.

Porast promotivne prodaje gelova za brijanje posljedica je sve dugotrajnijih akcija dvaju vodećih proizvođača. Prosječna cjenovna akcija sada traje 3-4 dana duže u odnosu na prethodnu godinu.

kompozicija-vrijednosne-prodaje-muska-kozmetika-promometarSredstva poslije brijanja (after shaves) su pod relativno manjim promotivnim pritiskom u odnosu na ostale kategorije uključene u mušku njegu. Najznačajniji oblik promoviranja je cjenovna akcija uz prosječni popust krajnjem kupcu od 20%. Rast promotivne prodaje utjecao je na ukupni rast kategorije prije svega kao rezultat dugotrajnijih cjenovnih akcija vodećih proizvođača.

Pojačano stimuliranje prodaje kroz promocije ima pozitivan utjecaj na ukupnu vrijednosnu, ali ne i količinsku prodaju jednokratnih brijača. Rezultat je ovo povećanih promotivnih aktivnosti na “premium” proizvodima koji su, nižim cjenovnim pozicioniranjem, privukli kupce jeftinijih brendova i privatnih trgovačkih marki. Ukupno su kupci kupili približno jednak broj brijača kao i prethodne godine.

Proizvodi koji su zabilježili najveći rast prodaje su gratis pakiranja koja krajnjem kupcu pružaju približno 33% cjenovne uštede (npr. 5+1 gratis, 6+2 gratis).

Britvice za višekratno brijanje značajno su manje izložene promotivnim aktivnostima – svega 17% vrijednosne prodaje je potpomognuto cjenovnim sniženjima, dok se dodatnih 6% prodaje u obliku posebnih promotivnih pakiranja u kojima su britvice zapravo dodatak brijačima.

Prosječan popust krajnjem kupcu iznosi 15%. Glavni generator rasta promotivne prodaje su intenzivnije promotivne aktivnosti tijekom protekle božićne sezone kada su se cjenovne akcije na policama zadržale čitav prosinac i siječanj u odnosu na jedan tjedan promotivne aktivnosti u godini ranije.

Dijana Knežević
dijana.knezevic@nielsen.com
Sales Effectiveness Senior Consultant
nielsen logo