Prema posljednjim podacima DZS-a za svibanj, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena su uz rast na mjesečnoj razini, na godišnjoj razini drugi mjesec zaredom zabilježile pad, po stopi od 0,6%. U odnosu na travanj, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u prosjeku su bile više za skromnih 0,1% dok su u godišnjem prosjeku bile više za 0,8%, objavili su analitičari Raiffeisen banke.

Promatrano prema skupinama i namjeni potrošnje, najveći generator pada potrošačkih cijena na godišnjoj razini su cijene u kategoriji Prijevoz koje u strukturi potrošačke košarice čine nešto više od 15%. Unutar navedene kategorije, pad cijena je prije svega podržan u potkategoriji Goriva i maziva za osobna prijevozna sredstva (-13,0%%) koja u ukupnoj strukturi sudjeluje sa 6,9%. Posljedica je to prelijevanja snažnog pada cijena sirove nafte na globalnim robnim tržištima.

Iako u manjoj mjeri, pad godišnjih cijena prisutan je također kod cijena energije, točnije, u kategoriji Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva (-1,9%) odnosno potkategoriji Električna energija, plin i ostala goriva sa godišnjim padom od 4,0% te udjelom od 10% u ukupnoj strukturi potrošačkih cijena. Suprotno tome, najznačajniji godišnji rast zabilježen je kod kategorija Alkoholna pića i duhan (4,3%) te Hrana i bezalkoholna pića (2,5%) dok je kod ostalih kategorija zabilježena sporija dinamika kretanja.

Promatrajući cijene dobara i usluga bez energije, cijene su na godišnjoj razini u svibnju bile više 1,5%, dok su ukupno bez energije i hrane bile više za 1,1% što ukazuje na snažan utjecajem pada cijena energije.

Promatrano prema posebnim skupinama, potrošačke cijene dobara koje u strukturi čine 74% u svibnju su na godišnjoj razini bile niže za 1,4%, dok su cijene usluga zabilježile godišnji rast od 1,8%.

Zahvaljujući inflatornim pritiscima s početka godine, u razdoblju od siječnja do svibnja potrošačke cijene su u prosjeku bile više 0,7% u odnosu na isto razdoblje lani. Uz nastavak negativnih godišnjih stopa rasta i u narednim mjesecima, pod utjecajem prvenstveno pada cijena energije te izostanka pritisaka s potražne strane (ponajviše kod usluga vezanih uz turizam i s njim povezanih djelatnosti) na razini cijele godine očekujemo, u prosjeku, stagnaciju potrošačkih cijena.