Nastavljen snažan realni pad trgovine na malo

Iako se očekivalo da bi trgovina na malo prema kraju godine mogla početi s usporavanjem pada s obzirom na povoljan bazni efekt (u zadnja tri mjeseca 2008. godine zabilježen je realni godišnji pad trgovine na malo), navedeno se nije dogodilo.

Naprotiv, negativni su trendovi u studenom 2009. intenzivirani pa je prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku zabilježen realan pad od 15,8% u odnosu na studeni 2008.

Nominalan godišnji pad prometa u trgovini na malo iznosio je 14,9%. Na nepovoljne trendove u maloprodaji dominantan utjecaj ima situacija na tržištu rada popraćena relativno snažnim potrošačkim pesimizmom i nepovoljnim očekivanjima. Naime, rast nezaposlenosti i povećanje fiskalnih nameta, izravnih i neizravnih, smanjili su raspoloživi dohodak kućanstava pa je i potrošnja smanjena.

Promatrajući nominalne promjene prometa u trgovini na malo po trgovačkim strukama, najznačajniji pad prometa na godišnjoj razini i dalje bilježi prodaja motornih vozila – čak 61,5%, a kumulativno, u prvih jedanaest mjeseci 2009. u odnosu na isto razdoblje 2008., pad iznosi 58,4%. U odnosu na studeni 2008., rast prodaje zabilježen je kod prodaje kruha, peciva, tjestenine i slatkiša (9%), prodaje u ljekarnama (4,2%), kozmetičkih i toaletnih proizvoda (2,6%) i prodaje duhanskih proizvoda (1,4%).

U svim ostalim kategorijama u promatranom je razdoblju zabilježen pad, pri čemu je najbitnije istaknuti pad u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno živežnim namirnicama, koje čine 35,6% ukupne trgovine, a u kojima je pad na godišnjoj razini iznosio 2,9% te 12,1% na mjesečnoj. U prvih jedanaest mjeseci u odnosu na isto razdoblje 2008. realni pad iznosi 15,6%, a budući da nije izgledno naglo poboljšanje potrošnje stanovništva, u prosincu očekujemo nastavak negativnog trenda odnosno dvoznamenkastu stopu pada.

S obzirom da promet u trgovini na malo od početka godine bilježi dvoznamenkaste stope pada na godišnjoj razini, za cijelu 2009. godinu realni pad trgovine na malo zasigurno će dosegnuti (a možda i premašiti) stopu od 15%. Nadalje i u prvoj polovici ove godine očekujemo pad trgovine ne malo jer će se negativni trendovi na tržištu rada nastaviti (rast nezaposlenosti, smanjenje realnih plaća), a raspoloživi dohodak biti će i pod utjecajem višim inflatornih pritisaka (rastuće cijene energije). S druge strane, trgovci će nastojati daljnjom odgodom prelijevanja više stope PDV-a na krajnje potrošače i nižim cijenama privući kupce. Veliki udio osobne potrošnje u strukturi BDP-a ponovno nameće pitanje strukturnih reformi budući da iznos BDP-a u velikoj mjeri ovisi o osobnoj potrošnji, koja je na velikom udaru u razdobljima krize ili recesije. (Limun.hr)