“Ne očekujemo probleme u pristupu hrvatskom tržištu”

Crnogorska vlada ne očekuje da će ulaskom Hrvatske u EU doći do pogoršanja uvjeta pristupa tom tržištu, jer je europsko već neko vrijeme liberalizirano za proizvode koje je Crna Gora izvozila u tu državu, priopćio je ministar ekonomije u Vladi Crne Gore Vladimir Kavarić.

On je na konferenciji o promjenama u regionalnoj trgovini nakon pristupanja Hrvatske EU, rekao da se od ulaska te susjedne države u EU 1. srpnja, između dvije zemlje primjenjivala asimetrična liberalizacija, javlja agencija Mina biznis.

“Prilikom izvoza na hrvatsko tržište crnogorski proizvodi su oslobađani plaćanja carina, dok je za uvoz hrvatskih proizvoda na crnogorsko tržište zadržana određena razina zaštite”, rekao je Kavarić.

On je na skupu koji je Privredna komora (PKCG) organizirala u suradnji s partnerskim projektom komora regije (DIHK–CEFTA) i Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC) rekao da su od 1. srpnja trgovinski odnosi između dvije države definirani kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao i kroz dodatni protokol. (Biznis plus)