Ukupan iznos dospjelih nepodmirenih obveza poslovnih subjekata u Hrvatskoj u veljači je ponovno premašio 40 milijardi kuna te je iznosio 40,05 milijardi kuna, a raste i broj građana koji su u blokadi kao i iznos njihovih dugovanja koji je gotovo dosegnuo 18,4 milijarde kuna.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje zadnjeg dana veljače u blokadi je bilo 253.350 građana, ili njih 4.321 više nego krajem siječnja, a njihova ukupna dugovanja u odnosu na siječanj povećana su za oko 400 milijuna kuna, ili za 2,2 posto te iznose ukupno 18,37 milijardi kuna, pokazuju podaci koje je danas objavila Financijska agencija.

Usporedba s Fininim podacima s kraja prošle godine pokazuje da je broj građana koji su zbog neizvršenih plaćanja završili u blokadi porastao za 7.909 osoba, a njihov je ukupni dug povećan za 690 milijuna kuna.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje krajem veljače bilo je blokirano 65.488 poslovnih subjekata sa 53.564 zaposlena, a ukupna vrijednost njihova dugovanja iznosila je 40,05 milijardi kuna.

U usporedbi s krajem siječnja, broj blokiranih poslovnih subjekata manji je za njih 16, no iznos njihovih prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje je porastao za 0,2 posto, ili za 76,7 milijuna kuna.

Usporede li se Finini podaci za veljaču ove godine s prošlogodišnjim prosincem, broj blokiranih poslovnih subjekata manji je za 2,8 posto, ili za oko 1.900 subjekata, a ukupan iznos dugovanja smanjen je za 5,6 posto, ili za 2,4 milijarde kuna.

Prema trajanju blokade i u veljači dominiraju poslovni subjekti u dugotrajnoj blokadi – u blokadi dužoj od 360 dana bio je 50.461 poslovni subjekt, a iznos njihovih neizvršenih obveza za plaćanje iznosio je 34,2 milijarde kuna.

Po podacima Fine, broj insolventnih poslovnih subjekata u blokadi dužoj od godinu dana je za 2,9 posto manji nego krajem prošle godine, a iznos njihove blokade manji je za 1,9 posto.

U blokadi pak do 60 dana bila su krajem veljače 3.764 poslovna subjekta s iznosom od 1,03 milijarde kuna, što je za 846 subjekata manje nego krajem prošle godine, no iznos blokade je veći za 132,8 milijuna kuna.

Od ukupnog broja blokiranih poslovnih subjekata njih dvije trećine, ili 43.205 su subjekti bez zaposlenih, a iznos njihovih blokada je 23,2 milijarde kuna, što je 58 posto ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje.

Od ukupno 65.488 blokiranih poslovnih subjekata, manje od polovine su pravne osobe, ili njih 31.113, ali se na njih odnosi najveći dio iznosa ukupno neizvršenih osnova za plaćanje, 79 posto, ili 31,6 milijardi kuna.

Krajem veljače bilo je blokirano 34.375 fizičkih osoba, s iznosom prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje od 8,4 milijarde kuna.

I kod pravnih i fizičkih osoba dominiraju oni u dugotrajnoj blokadi – u blokadi dužoj od godinu dana bilo je 22.879 pravnih osoba s iznosom blokade od 26,5 milijardi kuna, kao i 27.582 fizičke osobe s iznosom blokada od 7,7 milijardi kuna.

Također, kod dugotrajno blokiranih i pravnih i fizičkih osoba velik je dio njih bez zaposlenih – u dugotrajnoj blokadi krajem veljače bilo je 17.424 pravnih osoba bez zaposlenih s iznosom blokade od 16,1 milijardu kuna, kao i 17.594 fizičke osobe s iznosom prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje od 4,5 milijardi kuna. (H)