tdr-kanfanar-zrak-largeAdris grupa u 2010. godini ostvarila je ukupne prihode u  iznosu od 3,1 milijarde kuna, što je za 1,8 posto manje od prošlogodišnjih.

Poslovni prihodi iznosili su 2,84 milijardi kuna i za jedan posto manji su od prošlogodišnjih.

Prihodi od prodaje robe i usluga iznosili su 2,77 milijardi kuna. Na domaćem tržištu ostvareno je 1,5 milijardi kuna, a na inozemnim 1,25 milijardi kuna, što predstavlja rast od 18 posto.

Dobit prije oporezivanja iznosi 595 milijuna kuna, a neto dobit 466 milijuna kuna.

Glavno obilježje prilika u kojem je poslovao cigaretni dio Grupe je daljnji pad kupovne moći stanovništva te daljnji rast poreznog opterećenja na ključnim tržištima.

Tako je u Hrvatskoj početkom listopada 2010. došlo do novog iznenadnog rasta trošarina na cigarete.

To je bila treća promjena i četvrti sustav trošarina u dvije godine. U tom razdoblju trošarine su porasle za 56 posto. U takvim uvjetima dolazi do rasta neoporezovane potrošnje te izostaje punjenje državnog proračuna.

Pad prodaje utječe na pad proizvodnje cigareta te smanjenu potražnju za sirovim duhanom. Time se izravno negativno utječe na zaposlenost hrvatskog sela, upozoravaju iz Adris grupe te dodaju kako kao izravna posljedica radikalnog povećanja trošarina, Hrvatska, mjereno paritetom kupovne moći, ima najviše maloprodajne cijene cigareta u Europi.

Kao posljedica pada kupovne moći stanovništva, uz spomenuti trend pada potrošnje i prodaje, naglašen je i trend  pomaka potražnje prema nižim cjenovnim segmentima.

Ukupna prodaja TDR-a u 2010. godini iznosila je 13,08 milijardi cigareta, pri čemu je 60 posto ostvareno u izvozu. Prodaja cigareta u 2010. godini je za 4,4 posto veća u usporedbi s prošlogodišnjom.

U 2010. godini TDR je ostvario ukupni prihod u iznosu od 1,97 milijardi kuna. Ostvareni poslovni prihodi iznose 1,85 milijardi kuna i 5,6 posto su manji od prošlogodišnjih.

Prema dostupnim podacima neto izvoz (vrijednost izvoza umanjena za vrijednost uvoza), u 2010. godini za TDR i Hrvatske duhane iznosio je 85 milijuna dolara. Po tome je duhanski dio Grupe najveći neto izvoznik u sektoru hrvatskog poljoprivrednog prehrambenog sektora, za desetak posto veći je neto izvoznik od drugog na rang listi.

Hrvatski duhani poslovnu 2010. godinu završili su s dobiti, no rezultat još uvijek nije dostatan za pokrivanje gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Istragrafika je ostvarila 134 milijuna kuna prihoda od prodaje roba i usluga, što predstavlja rast od dva posto, zadržavši poziciju vodećeg proizvođača komercijalne kartonske ambalaže u nas.

U ožujku 2009. Adris grupa postala je 51 postotni vlasnik Oprese, najvećeg lanca kioska u Bosni i Hercegovini. U 2010. godini završen je proces poslovnog restrukturiranja radi povećanja efikasnosti poslovanja.

Turistički dio poslovanja Grupe ostvario je 2,68 milijuna noćenja, što je za jedan posto manje u usporedbi s 2009. godinom.

Ostvaren je rast noćenja u čvrstim objektima od dva posto. Unatoč vrlo blagom oporavku gospodarstava glavnih emitivnih tržišta, ostvaren je rast cijena noćenja od pet posto.

To je rezultat dugogodišnjeg ulaganja u prepoznatljivu ponudu u višem cjenovnom segmentu. Također je započela gradnja hotela Lone, proizvoda namijenjenog kongresnom turizmu, pozicioniranog u visokom segmentu ponude.

U 2010. godini Maistra je ostvarila prihod od prodaje u iznosu od 515 milijuna kuna, što je za 4,7 posto više od prošlogodišnjeg.

U tvrtki za proizvodnju zdrave hrane, Cromarisu, tijekom 2010. godine obavljeno je organizacijsko, a pred završetkom je i financijsko restrukturiranje tvrtke.

Završena je priprema dokapitalizacije vrijedne 155 milijuna kuna, nužne za daljnji rast i razvoj tvrtke, koja će biti završena u prvom dijelu 2011. godine.

Kako bi se ostvario rast proizvedenih količina, nužno je uvesti sustave automatskog hranjenja ribe jer postojeća tehnologija ne omogućava količinski rast.

Stoga je u 2010. godini završena priprema za instalaciju nove, suvremene opreme u dva uzgajališta.

Cromaris je u 2010. godini povećao prodaju za gotovo dvadeset posto, od čega je izvoz dostigao 60 posto. Unatoč snažnom rastu prodaje u dvije godine, za više od 50 posto, Cromaris je poslovnu godinu završio s gubitkom. Posljedica je to znatnih troškova spajanja, financijskog i organizacijskog restrukturiranja. (Lider)