Ekološke prijetnje, oskudica resursa i klimatske promjene glavni rizici za provedbu ulaganja

Donošenje odluke o investiranju danas je pod utjecajem mnogih faktora među kojima je tek jedan onaj financijski.

Dokaz tomu je da čak 68 posto investitora ističe kako su nefinancijski rezultati i informacije često imale odlučujuću ulogu pri donošenju investicijskih odluka.

Navedeni rezultat jedan je od zaključaka novog istraživanja revizorsko-konzultantske tvrtke EY usmjerenog ispitivanju utjecaja klimatskih promjena i održivog poslovanja na investicijske procese.

U kontekstu nedavnih ekoloških i društvenih skandala te rastuće potrebe kompanija za stvaranjem dugoročne vrijednosti, 82 posto investitora u navedenom istraživanju istaknulo je kako su rizici povezani s okolišem, socijalnim pitanjima i upravljanjem bili predugo zapostavljeni u poslovnome svijetu.

Dodatno, čak 81 posto ispitanika tvrdi da kompanije ne objavljuju na odgovarajući način podatke o nefinancijskim rizicima koji mogu utjecati na njihovo poslovanje.

U trećem uzastopnom istraživanju EY-a sudjelovalo je više od 320 investitora diljem svijeta s ciljem ispitivanja njihovih stavova o dostupnosti i kvaliteti nefinancijskih informacija kompanija te u kojoj mjeri oni koriste navedene informacije prilikom donošenja investicijskih odluka.

Ispitanici su visoko pozicionirani investitori od kojih polovica radi u institucijama koje raspolažu s imovinom većom od 5 milijardi USD.

Trenutačno stanje suprotno od iskazanih stavova
Istraživanje je pokazalo da 81 posto ispitanika danas posebnu pozornost posvećuje nefinancijskim podacima, što i ne čudi kada je njih 89 posto istaknulo kako snažan fokus na nefinancijska pitanja može generirati održiv povrat uloženog kroz duže razdoblje.

Većina investitora (74 posto), kada govori o čimbeniku koji motivira kompanije na objavljivanje tih informacija, na prvo mjesto stavlja izgradnju korporativne reputacije u odnosu s klijentima.

Da će se navedeno područje o objavljivanju nefinancijskih informacija kroz nadolazeće vrijeme morati razvijati i pratiti potrebe tržišta pokazuju podaci kako 60 posto investitora naglašava zahtjeve svojih klijenata za informacijama povezanim s okolišem, socijalnim pitanjima i upravljanjem.

Ipak, njih čak 73 posto ističe kako danas provode tek neformalne procjene ili te faktore uopće ne razmatraju.

Među glavnim razlozima zbog kojih investitori u procesu odlučivanja ne uzimaju u obzir nefinancijska pitanja, ističe se činjenica da mjerenje nefinancijskih rezultata u različitim kompanijama nije usporedivo, kao i stajalište da su nefinancijski podaci nedosljedni, nedostupni i neprovjereni.

Glavni razlozi zbog kojih bi investitori mogli odustati od investiranja prema 76 posto ispitanika su rizik od slabih rezultata na području okoliša, socijalnih pitanja i upravljanja ili činjenica da su takve rezultate već ostvarili, potom rizik od manjka resursa (75 posto) te rizik od klimatskih promjena (71 posto) zaključuje se u istraživanju.

“Kao što se može vidjeti iz istraživanja, važnost održivog razvoja u svijetu eksponencijalno raste, dok je to u Hrvatskoj još uvijek pitanje koje mnogi shvaćaju na pogrešan način. Dio direktora i članova uprava pod održivim razvojem i društveno odgovornim poslovanjem podrazumijeva sponzorstva i donacije (filantropija), ne uviđajući da je priča puno šira i zahtjevnija. Prenošenjem direktive EU-a o nefinancijskom izvještavanju u hrvatsko zakonodavstvo napravljen je korak prema popularizaciji te teme. Međutim, u samom zakonu isključivo je riječ o izvještavanju o nefinancijskim podacima, dok je kod društava mnogo važnije izgraditi koncept tone from the top, u okviru kojeg bi se način razmišljanja te procesi i procedure bazirali na održivosti. Iznimno je važno da održivi razvoj postane okosnica strategije društava, a nefinancijsko izvještavanje samo alat za praćenje izvršavanja tih strategija”, istaknuo je Filip Hitrec, stariji menadžer u Odjelu revizije u EY-u Hrvatska.