Održana Glavna skupština dioničara Podravke d.d.

podravka-zgradaNa Glavnoj skupštini donesena je odluka o stjecanju vlastitih dionica, a dane su i razrješnice članovima Uprave Podravke kojima se odobrava način na koji su vodili društvo Podravka d.d. u 2008. godini.

Razrješnice su dobili i članovi Nadzornog odbora Podravke d.d. kojima se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Podravke d.d. u 2008. godini.
Krajem 2008. godine Damir Felak podnio je ostavku na mjesto člana u Nadzornom odboru Podravke d.d. te je za novog člana Nadzornog odbora na vrijeme od četiri godine izabran prof. dr. sc. Darko Tipurić čiji mandat počinje teći s danom donošenja ove Odluke.

Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva Podravka prehrambena industrija d.d. Koprivnica i njezinih povezanih (ovisnih) društava te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Podravka imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka Deloitte d.o.o.