Gebrüder Weiss Dobanovci midiLogistički centar kompanije Gebrüder Weiss otvoren je danas 15.10. u Dobanovcima u Srbiji.

Gebrüder Weiss Srbija ima 192 zaposlenika, na lokacijama u Dobanovcima, Strojkovcu i Nišu.

Kompanija je investicijom od 5,5 milijuna eura, u skladu s najsuvremenijim tehničkim standardima, proširila kapacitete skladišnog i poslovnog prostora, kao i prometne površina modernog logističkog centra.

Gebrüder Weiss Srbija dio je Gebrüder Weiss Holdinga AG, koji s više od 6.000 zaposlenih, preko 150 filijala i godišnjim prihodom od 1,24 milijardi eura, spada u vodeća transportna i logistička poduzeća u Europi. (tanjug.rs)