Perutnina Ptuj – europski standardi u teoriji i praksi

U okviru međunarodnoga projekta ‘Kvaliteta, sigurnost, sljedljivost – peradarsko meso EU porijekla’, Slovenija je u prosincu prošle godine ugostila novinare iz Hrvatske kako bi im u Ptuju, sjedištu Grupacije Perutnina Ptuj, predstavila prakse europskih standarda pri preradi peradarskog mesa. Cilj projekta je upozoriti potrošače i prerađivače na nove prehrambene trendove i standarde, koji idu u smjeru zdrave i sigurne prehrane. ”Potrošači danas žele vidjeti što jedu, od koga dolazi hrana, kako se proizvodi te žele jamstvo da je sve hrana za tovljenje zdrava i odnos prema životinjama human”, izjavio je Boris Jež, direktor projekta.
Kako bi prikazali cjelokupni proces prerade peradarskog mesa, hrvatski novinari razgledali su farmu za uzgoj pilića u jednom od poljoprivrednih kooperanata, članice Peradarske zadruge u okviru Perutnine Ptuj.