O sve značajnijem utjecaju koji djeca imaju na obiteljsku kupovinu, sve većem broju marketinških kampanja usmjerenih upravo na djecu, gdje je granica učinkovite marketinške komunikacije i kako komunicirati s djecom a pritom ne kršiti njihova prava, govorilo se na konferenciji “Playbrand: Djeca – mali veliki potrošači”, održane u Zagrebu u organizaciji tvrtke Filaks.