plodine-prodajni-objekt-midiGlavna skupština društva Plodine održana 21. svibnja donijela je odluku o upotrebi lanjske dobiti i isplati dividende.

Ukupno ostvarena dobit iznosi 40.774.977 kuna, dobit iz poslovanja 35.033.847 kuna, dobit iskazana u kapitalu (zadržana dobit) je 5.741.130 kuna. Što se tiče raspodjele dobiti u zadržanu dobit ide 32.988.897,27 kuna, a za isplatu dividende osigurano je 7.786.079,15 kuna, što iznosi 86,51 kunu po dionici.

Skupština je dala razrješnicu članovima Uprave Đozi Heberling i Mirjani Palada Kmetović. Radi isteka mandata razrješuju se članovi Nadzornog odbora Heri Bezić i Nevenka Volf Gruden.

U Nadzorni odbor biraju se Luka Ćurković i Nevenka Volf Gruden. Za revizora Društva imenuje se Iris Nova d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, stoji u obavijesti plodina Zagrebačkoj burzi. (Lider)