Podravka je izvijestila kako je temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Varaždinu broj Tt-15/3236-2 od 1. listopada 2015., društvu Podravka d.d. pripojeno je ovisno društvo Danica d.o.o. s danom 1. listopada 2015.

PodravkaDanom upisa pripajanja u sudski registar pripojeno društvo društva Danica d.o.o. prestaje postojati, a društvo Podravka kao jedini član – imatelj 100% udjela u navedenom društvu, postaje pravni sljednik pripojenog društva.

Ovim pripajanjem Podravka je stvorila pretpostavke potrebne za fokusiranje na razvoj proizvodnog programa mesnih konzervi i prerađevina od mesa radi jačanja konkurentske pozicije ovog proizvodnog programa. (SEEbiz.eu)