Nastavno na medijske napise, objavljene u pojedinim medijima, koji se odnose na organiziranje javne dražbe u postupku izvansudskog namirenja zalogom osigurane tražbine Podravke d.d. prodajom 155.329 dionica (42,20% ukupno izdanih dionica) izdavatelja Mirna d.d. iz Rovinja, imatelja (založnog dužnika) Pluris d.d. u stečaju, a temeljem čl. 495. st. 2. Zakona o tržištu kapitala navodimo kako Podravka d.d. nema prisilno već dobrovoljno zasnovano založno pravo na dionicama koje su predmet javne dražbe, izvijestili su iz Podravke.

Iz svega navedenog, Podravka d.d. je kao založni vjerovnik na nematerijaliziranom vrijednosnom papiru ovlaštena u skladu s odredbama članka 337. st. 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima na namirivanje zalogom osigurane tražbine izvansudskim putem.

Naime, ovršni postupak na Trgovačkom sudu u Varaždinu je pravomoćno obustavljen u odnosu na 155.329 dionica izdavatelja Mirna d.d. iz Rovinja koje su predmet prodaje na javnoj dražbi, a čime je prisilno založno pravo koje je postojalo prestalo.

Pritom navode kako Podravka na dionicama koje su predmet javne dražbe ima dobrovoljno zasnovano založno pravo temeljem dvaju sporazuma iz 2010. godine s društvom Pluris d.d. kao založnim dužnikom. Temeljem navedenih sporazuma dobrovoljno zasnovana založna prava već su 2010. godine uredno evidentirana u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

Sukladno članku 337. st. 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te članku 495. st. 2. Zakona o tržištu kapitala, Podravka d.d. je kao založni vjerovnik s dobrovoljno zasnovanim založnim pravom ovlaštena ostvarivati svoje pravo na namirenje izvansudskim putem u javnoj dražbi čiju je organizaciju Podravka sukladno zakonu povjerila Investicijskom društvu Interkapital vrijednosni papiri.

U transparentnom postupku javne dražbe moći će ravnopravno sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, uključujući i Podravku d.d., kaže se u priopćenju.