Podravka spremna preuzeti SMS, KPMG započinje due diligence

Podravka i ostali kreditori SMS-a načelno su se usuglasili oko preuzimanja te tvrtke odnosno reprograma njezinih dugova bankama

podravka-zgradaKPMG je zadužen za due diligence SMS-a koji bi trebao započeti što prije, a kreditori su se u petak načelno dogovorili da rješenje treba tražiti u preuzimanju te tvrtke od strane Podravke, te u reprogramu bankovnih dugova. To je neslužbena informacija nakon sastanka na kojem su bili predstavnici Podravke i ostalih kreditora SMS-a (Fond za razvoj i zapošljavanje, HBOR, HPB, Croatia banka i Partner banka) s konzultantima iz KPMG-a koje je angažirala Podravka.

Konkretan prijedlog za sudbinu SMS-a bit će pripremljen nakon due diligencea, a iako se za sad ne zna kolike su dubioze Podravka je izgleda spremna preuzeti tu tvrtku. Na taj se način otvara mogućnost “spašavanja potraživanja” institucija koje su sudjelovale u kreditiranju SMS-a, dakle i Podravke i svih ostalih. Banke, koje su ove godine ionako najaktivnije na poslovima reprograma za svoje klijente, spremne su reprogramirati i dugove SMS-a, pa se smatra da bi to, u suradnji s Podravkom, značilo početak pozitivnog raspleta “slučaja”.

Prema revidiranom financijskom izvještaju za prošlu godinu SMS je imao dugoročne obveze za zajmove i depozite u iznosu 65 milijuna kuna (Podravka) i 78,6 milijuna kuna dugoročnih obveza prema bankama i drugim financijskim institucijama, ukupno 143,60 milijuna kuna. Kratkoročne obveze krajem 2008. iznosile su 25,76 milijuna kuna, najviše prema dobavljačima, 17,07 milijuna kuna. Materijalna imovina SMS-a vrijedila je krajem 2008. godine 125 milijuna kuna, od toga su zemljište i građevinski objekti 83,77 milijuna kuna.

SMS je tad iskazao dobit od 477 tisuća kuna, a uskoro bi se trebale znati i nove brojke o poslovanju nesretne tvrtke koja je sve do afere s Podravkinim kreditima javnosti bila poznata isključivo po svojim delicijama.

Inače, nakon sastanka iz Podravke je poslano i službeno priopćenje u kojem stoji da je dogovoreno da će se izraditi plan sanacije i restrukturiranja SMS-a kako bi se ostvarila hitna revitalizacija proizvodnje i očuvao što veći broj radnih mjesta, a u idućih nekoliko tjedana uslijedit će detaljan dogovor.