Istraživanje magazina Ja TRGOVAC i agencije Hendal na temu kreditnih kartica, provedeno tijekom siječnja 2013. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku od 400 građana Republike Hrvatske starijih od 15 godina, pokazalo je da ukupno 41% sudionika ankete posjeduje neku od kreditnih kartica, dok 59% njih i dalje ne koristi ovaj oblik plaćanja.

Natpolovična većina anketiranih (54,2%) posjeduje samo jednu kreditnu karticu, jedna četvrtina ili 26% njih posjeduje dvije, ukupno tri kartice posjeduje 13,5% ispitanika, a više od tri kreditne kartice ima 6,2% ispitanika.

Kada je u pitanju učestalost korištenja kreditnih kartica, najveći broj anketiranih (32,6%) koristi ih jednom mjesečno, a potom je najviše onih koji ih koriste najmanje jednom tjedno kojih ima 26,9%. Vrlo rijetko – samo za specifične kupnje kroz godinu kreditne kartice koristi 25,4% ispitanika, a svakodnevno ili gotovo svakodnevno koristi ih 15,2% anketiranih.

Kreditne kartice se koriste najčešće za kupnju svakodnevnih namirnica, što kao svoj odgovor navodi 42,7% ispitanika. Potom slijedi kupnja tehničke opreme (31,7%), kupnja goriva (28,9%) te kupnja odjeće i obuće (22,4%).

Plaćanje na rate i bezgotovinsko plaćanje ispitanici smatraju najvećim prednostima kreditnih kartica, što kao svoj odgovor ističe 54,3% sudionika istraživanja. Slijede pogodnosti odgode plaćanja (33,7%), mogućnost plaćanja putem interneta (16,2%) te sudjelovanje u nagradnim igrama kartičarskih kuća (2,9%).