U četvrtak 28. lipnja potpisan je novi Kolektivni ugovor za Saponiju d.d. u sjedištu tvrtke u Osijeku. Odredbe novog Kolektivnog ugovora, koji vrijedi tri godine, primjenjuju se od 1. srpnja. Za Saponiju d.d. novi Kolektivni ugovor potpisao je predsjednik Uprave Damir Skender, a uime Samostalnog sindikata Energetike, kemije i nemetala ugovor je potpisao Željko Grbačić, povjerenik podružnice Saponia.

Nakon prestanka važenja dosadašnjeg Kolektivnog ugovora za dioničko društvo Saponia, u razdoblju pregovaranja i usuglašavanja, predstavnici zainteresiranih strana postigli su sporazum o svim odredbama novog Kolektivnog ugovora. One su usklađene sa Zakonom o radu, a zadržana su i sva stečena prava radnika Saponije d.d., te materijalna prava radnika kao što su naknade plaća, darovi djeci, božićnice, potpore, troškovi prijevoza. U novi ugovor uvedena je obveza isplate jubilarne nagrade.

Novim Kolektivnim ugovorom nisu samo zadržana stečena prava radnika već je u vezi s plaćom radnika ugovorena veća osnovica za obračun plaće, tako da se prosječna plaća radnika Saponije povećava za 3,59 posto.

Postizanje sporazuma i potpisivanje novog Kolektivnog ugovora odraz je kvalitetnog i kontinuiranog socijalnog dijaloga i međusobnog poštovanja socijalnih partnera, a prigodom postizanja sporazuma o njegovim odredbama strane su uvažile gospodarske prilike u okruženju, poslovne rezultate Saponije i potrebu za osiguravanjem socijalne sigurnosti radnika, objavljeno je povodom potpisivanja.