Potrošački trendovi: Skrivena strana krize

Skrivena strana odnosi se na promjene u socijalnoj svakodnevici velikog broja ljudi, promjenama načina na koji oni doživljavaju svoj život, načina na koji ga organiziraju, a shodno tome i načina na koji kupuju i troše

Istraživačka agencija Ipsos Puls provela je istraživanje o potrošačkim navikama kako bi se utvrdili najvažniji trendovi na području promjena potrošačkog ponašanja u zadnjih nekoliko godina. U istraživanju se konstatira kako se od 2008. godine Hrvatska suočava s gospodarskom i socijalnom krizom koja je rezultirala brojnim posljedicama, od kojih su neke dobro znane posredstvom javnih statistika (pad BDP-a, rast nezaposlenosti itd.).

No, kriza ima i svoju skrivenu stranu. Ta skrivena strana odnosi se na promjene u socijalnoj svakodnevici velikog broja ljudi, promjenama načina na koji oni doživljavaju svoj život, načina na koji ga organiziraju, a shodno tome i načina na koji kupuju i troše.

CJENOVNA OSJETLJIVOST
Životni standard građana u tekućoj je godini ostao gotovo nepromijenjen u odnosu na 2011., ali je ipak pogoršan ako se uspoređuje s 2006. godinom.

Primjetan je ipak jedan znakovit trend. Naime, na pitanje je li im trenutna financijska situacija kućanstva gora, ista, ili bolja nego prije točno godinu dana građani su dosta složni tako da svaku godinu ocjenjuju lošijom nego prethodnu.

To se, među ostalim, očituje u ponašanju potrošača koji su pri kupnji sve pažljiviji s novcem. Tako kupone za popuste koji se objavljuju u dnevnim novinama u 2013. godini koristi 20% potrošača, dok je 2010. taj postotak imao vrijednost od 17%.

U istom je periodu udio onih koji radije kupuju jeftinije proizvode trgovačkih marki nego skuplje proizvode poznatih proizvođača porastao za četiri postotna boda na ukupno 36%.

Pritom je u 2013. godini 44% potrošača koji kažu da kada kupuju jako puno truda ulažu u to da prođu što jeftinije, dok je takvih u 2010. godini bilo 40%.

Kako se dublje zalazi u krizu potrošači postaju sve više cjenovno osjetljivi. Tako je prosječna potrošnja u “velikoj kupnji” smanjena s 550 kuna u 2010. na 500 kuna u ovoj godini, pri čemu su povoljne cijene proizvoda u 2010. bile argument za odabir prodajnog mjesta kod 49% potrošača, dok je taj parametar u 2013. porastao na čak 62%.

Na čestim akcijskim prodajama kupuje više od polovice potrošača (54%) te ih je za 8% više nego prije tri godine.

Uz to, potrošači sve manje uživaju u kupovini pa je tako udio onih koji kažu da je odlazak u kupovinu za njih pravo zadovoljstvo smanjen s 28% u 2010. na 23% u ovoj godini, dok je istodobno udio potrošača koji rado provode mnogo vremena u shopping centrima zabilježio pad s 18% na 14%.