Nakon što je u četvrtom kvartalu, i to nakon 12 kvartala neprekidnog pada BDP-a, ostvaren blagi rast od 0,3%, na razini 2014. godine ostvaren je realan pad BDP-a od 0,4%. Tako je dinamika pada na razini cijele godine bila za 0,5 postotnih bodova usporenija nego u 2013. godini, ističe se u danas objavljenoj analizi Hrvatske gospodarske komore (HGK).

U posljednjem je kvartalu prošle godine na rast BDP-a ponajprije utjecao povoljniji trend kretanja u razmjeni roba i usluga s inozemstvom odnosno povećanje izvoza roba i usluga za 4,5% (posebno robnog izvoza za 5,8%).

Osim toga na takva je kretanja bitno utjecao i pad vrijednosti uvoza roba i usluga (-0,3%) koji je bio posljedica znatnog smanjenja uvoza usluga (-8,3%).

No i kod svih ostalih kategorija potražnje i u četvrtom je kvartalu nastavljen pad što je negativno utjecalo na kretanje BDP-a.

Zbog takvih tendencija kretanja potražnje došlo je do rasta BDV-a u prerađivačkoj industriji, trgovini, prijevozu te ugostiteljstvu, dok je kod ostalih djelatnosti uglavnom nastavljen pad BDV-a.

Prošlu je godinu dakle obilježio nastavak pada BDP-a, ali je dinamika toga pada ipak bila usporenija u odnosu na prošla razdoblja što je prije svega bazni efekt.

Kao i u četvrtom kvartalu, jedina kategorija ukupne potražnje koja je zabilježila rast bio je izvoz roba i usluga i to prvenstveno robni izvoz, a najveći pad je ponovo zabilježen kod investicija u fiksni kapital.

To se najviše odrazilo na nastavak pada bruto dodane vrijednosti u građevinarstvu koji je na godišnjoj razini iznosio 6,7%, čak više nego u 2013. godini (-4,7%).

Znatan pad zabilježen je i kod primarnih djelatnosti (jednim dijelom zbog šteta u poljoprivredi) te kod javnih djelatnosti (posljedica ograničavanja potrošnje u postupku prekomjernog deficita).

Znatniji je rast kao i u četvrtom kvartalu zabilježen u prerađivačkoj industriji te spomenutoj grupi djelatnosti koju predvodi trgovina.


Danas objavljeni podaci Eurostata o kretanju BDP-a u Europskoj uniji također su potvrdili rast od 1,3% u zadnjem prošlogodišnjem kvartalu te isto toliki na razini godine.

Pritom je u EU28 zabilježen oporavak svih kategorija potražnje, a najveći je doprinos rastu došao od strane izvoza roba i usluga. Njegova je realna vrijednost povećana za 3,6%.

Znatniji utjecaj imao je i oporavak osobne potrošnje koja je povećana za 1,3%, dok je nešto manje utjecao rast investicija u fiksni kapital (2,3%) te državne potrošnje (1,0%).

Realni je rast vrijednosti uvoza roba i usluga također bio osjetno veći nego u 2013. godini i iznosio je 4,1%. Podaci o kretanju BDP-a potvrdili su i to da je Hrvatska u prošloj godini bila jedna od samo četiri članice EU u kojima je zabilježen pad BDP-a (Italija, Cipar, Finska i Hrvatska).

“Unatoč blagom rastu BDP-a u zadnjem kvartalu, ipak je na razini 2014. godine ostvaren pad od 0,4%, što predstavlja već šestu godinu gospodarskog pada za redom. HGK za 2015. godinu očekuje blagi realan rast BDP-a do 0,5%, što bi Hrvatsku i nadalje svrstavalo među najslabije rastuća gospodarstva u EU. Dinamika rasta trebala bi se temeljiti na blagom oporavku osobne potrošnje te daljnjem rastu izvoza roba i usluga”, zaključuje direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimir Savić.