Zhivko Mukaetov_predsjednik Uprave Alkaloid AD (1024x683)U razdoblju od siječnja do lipnja 2016. Alkaloid posluje s uvećanom konsolidiranom prodajom za 4% i povećanom konsolidiranom neto dobiti od 8%.

Prema nerevidiranom zasebnom i konsolidiranom izvješću o dobiti, tvrtka Alkaloid AD Skoplje je u razdoblju od siječnja do lipnja 2016. postigla pozitivne financijske rezultate.

Ukupna konsolidirana prodaja za razdoblje od siječnja do lipnja 2016. iznosila je više od 68 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 4% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, s povećanjem konsolidiranog izvoza od 5%. Prema nerevidiranom konsolidiranom izvješću o dobiti, dobit prije kamata, oporezivanja i amortizacije (EBITDA) u iznosu od 9,7 milijuna eura povećala se za 8%, a konsolidirana neto dobit u iznosu od 5,3 milijuna eura također je porasla za 8%.

Prema nerevidiranom zasebnom izvješću o dobiti, prodaja je u razdoblju od siječnja do lipnja 2016. iznosila 52,6 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 6% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Dobit prije kamata, oporezivanja i amortizacije (EBITDA) u iznosu od 9,5 milijuna eura povećala se za 9%, dok je neto dobit porasla također za 9%.

Ukupne investicije u dugotrajnu imovinu za razdoblje od siječnja do lipnja 2016. iznosile su 5,6 milijuna eura.