Predstavljen Pan zeleni taksi

Carlsberg Croatia Gradu Koprivnici i Koprivničancima ustupila je na raspolaganje dvije rikše koje će biti u funkciji javnog prijevoza.

Carlsberg Croatia na tragu svoje strategije odgovornog i proaktivnog suživota sa zajednicom učinila je još jedan iskorak, te Gradu Koprivnici i Koprivničancima, po uzoru na neke od svjetskih metropola, na raspolaganje ustupila dvije rikše koje će biti u funkciji javnoga prijevoza. Tom se svojom inicijativom, realiziranom u suradnji s Gradom Koprivnicom, Carlsberg Croatia još jedanput potvrdila kao ekološki odgovorna kompanija koja trajno unapređuje kvalitetu života građana Koprivnice. Isto tako, Carlsberg Croatia podržava i druge inicijative i aktivnosti koprivničke javne uprave usmjerene na razvoj Koprivnice kao modernog europskog grada ugodnog za život, ali i kao atraktivne turističke destinacije.

Građani Koprivnice i njihovi gosti uslugu alternativnog javnog prijevoza moći će koristiti od srpnja do listopada, a Pan zeleni taksi vozit će po širem centru grada te ulicama s biciklističkim stazama. Usluga prijevoza moći će se naručiti pozivom na brojeve 098 849 83 97 i 098 849 83 98, a rikše će se, budući da nije planirano stalno stajalište, moći zaustaviti i mahanjem na ulici. Radno vrijeme Pan zelenoga taksija od ponedjeljka do četvrtka bit će od 14 do 19 sati, petkom od 14 do 24 sata, subotom od 9 do 24 sata, a nedjeljom od 9 do 19 sati. Prvih će mjesec dana vožnja Pan zelenim taksijem biti besplatna, a nakon probnog perioda planirana je minimalna cijena prijevoza. Naime, za upravljanje rikšama angažirani su studenti iz Koprivnice, a naknada za njihov rad bit će cijeli prihod ostvaren vožnjom Pan zelenog taksija. Naravno, Pan zeleni taksi koristit će se i za turističko razgledavanje grada i okolice, a rikše će kao jedinstvena vozila javnoga prijevoza u Hrvatskoj sigurno postati nova turistička atrakcija Koprivnice. Uz to, one će sigurno biti i prijevozno sredstvo tijekom večernjih izlazaka, te tako dio akcije Carlsberga Croatia pod nazivom „Nemoj piti i voziti”.

Na predstavljanju Panova zelenog taksija, koje se danas održalo na koprivničkom središnjem trgu, direktor Proizvodnje Carlsberga Croatia Vlado Sobota izjavio je: Kao dio Grupacije Carlsberg, Carlsberg Croatia predstavlja primjer u području društveno odgovornog poslovanja, gdje je usmjerena na zaštitu okoliša te na osvještavanje odgovorne konzumacije piva. Kao mogućnost alternativnoga javnog prijevoza „Pan zeleni taksi” nastavak je naših aktivnosti na tim dvama područjima, ali i nastojanja da što je moguće više sudjelujemo u razvoju grada u kojem poslujemo.