Pregled stanja i trendova kretanja ukupnog FMCG sektora u Europi i Hrvatskoj – VIDEO

Konferencija o trgovini: Trgovina budućnosti – Digitalno doba trgovine. Predavač: Jelena Doko Cetina, ACNielsen d.o.o.