Prodaja Vupika: Potencijalni kupci moraju podmiriti dugove i zadržati radnike

Potencijalni ponuditelji moraju se obvezati da će zadržati osnovnu djelatnost, zadržati zatečen broja radnika u roku tri godine od sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica i/ili preuzimanje obveze zbrinjavanja eventualnog viška zaposlenika ili nuđenje otvaranja novih radnih mjesta

Hrvatski fond za privatizaciju (HFP) objavio je u ponedjeljak javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju 87,98 posto dionica Vukovarskog poljoprivrednog industrijskog kombinata Vupik po posebnim uvjetima, odnosno po početnoj cijeni od jedne kune, a rok za podnošenje ponuda je 22. listopada.

Potencijalni ponuditelji moraju se obvezati na ispunjenje nekoliko obveznih uvjeta, kao što su zadržavanje osnovne djelatnosti društva, zadržavanje zatečenog broja radnika u roku tri godine od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica i/ili preuzimanje obveze zbrinjavanja eventualnog viška zaposlenika ili nuđenje otvaranja novih radnih mjesta, ako je to predviđeno “Poslovnim planom”. Po podacima iz HFP-ovog natječaja, Vupik je na kraju lipnja imao 847 zaposlenih.

Zainteresirani također trebaju ponuditi poslovni plan tvrtke za narednih pet godina kao i investicijski plan za to razdoblje, napraviti plan ulaganja tvrtke za idućih pet godina, a minimalna ulaganja u prve dvije godine moraju iznositi 150 milijuna kuna.

Uz to, ponuditelji trebaju ponuditi popust za podmirenje svih dospjelih obveza Vupika prema državnim vjerovnicima, korisnicima državnog proračuna, koje će se utvrditi na dan zaključivanja kupoprodajnog ugovora, uključujući sve povezane ugovorne i zatezne kamate. U natječaju stoji da su te obveze krajem lipnja iznosile 267,14 milijuna kuna.

Također, ponuditelji se moraju obvezati da će podmiriti sve obveze vukovarske tvrtke prema ostalim državnim i drugim vjerovnicima, a jedan je od uvjeta i da se moraju odreći zahtjeva prema državi s osnove ratnih šteta.

U natječaju se također traži da se ponuditelj obveže da neće prodati ni opteretiti nekretnine i dionice Vupika bez prethodne suglasnosti prodavatelja u roku godine dana od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica, a nekretnine na kojima se obavljaju ulaganja ne može prodati do ispunjenja obveza iz Programa ulaganja.

Kandidati također trebaju ponuditi odgovarajuća sredstva osiguranja za izvršenje preuzetih obveza.