proizvodnja-hrana-midiProizvođačke cijene industrijskih proizvoda u Hrvatskoj su u veljači u odnosu na siječanj bile više za 1,8 posto, a u odnosu na veljaču lani bile su veće za 5,8 posto, objavio je Državni zavod za statistiku (DZS).

Kada se isključe cijene energije, statistika pokazuje da su proizvođačke cijene na mjesečnoj razini porasle za 0,5 posto, a na godišnjoj za 1,8 posto.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači su u odnosu na siječanj više za 2 posto, a u odnosu na veljaču lani više su za 6,3 posto.

Cijene po kojima se industrijski proizvodi proizvedeni na domaćem prodaju na stranom tržištu u veljači su u odnosu na siječanj više za 1,5 posto, dok u odnosu na veljaču 2011. bilježe rast za 4,6 posto.

Prema glavnim industrijskim grupacijama, u veljači su u odnosu na siječanj proizvođačke cijene energije porasle za 5,7 posto, kapitalnih proizvoda 0,2 posto, trajnih proizvoda za široku potrošnju 0,5 posto, intermedijarnih proizvoda 0,7 posto te netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,3 posto.

Podaci na godišnjoj razini pokazuju visok rast proizvođačkih cijena u energiji, za čak 18,5 posto u odnosu na veljaču lani.

Proizvođačke cijene netrajnih proizvoda za široku potrošnju na godišnjoj su razini više za 3 posto, intermedijarnih proizvoda za 1,2 posto, a trajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,1 posto.

Pad se na godišnjoj razini bilježi kod kapitalnih proizvoda, i to za 1,1 posto.

Prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, najviše su u veljači u usporedbi s istim mjesecom prošle godine porasle proizvođačke cijene u rudarstvu i vađenju, za 39,2 posto, ponajviše pod utjecajem 56,7 postotnog rasta proizvođačkih cijena u vađenju sirove nafte i prirodnog plina.

U prerađivačkoj industriji statistika bilježi rast proizvođačkih cijena na godišnjoj razini za 4,6 posto, pri čemu se u proizvodnji prehrambenih proizvoda bilježi rast za 3,8 posto, a u proizvodnji rafiniranih naftnih proizvoda za 24,3 posto.

U opskrbi vodom, uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša proizvođačke su cijene na godišnjoj razini porasle za 8,4 posto, a u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 1,1 posto. (H)