proizvodacke-cijene-midiProizvođačke cijene industrijskih proizvoda u Hrvatskoj u srpnju su u odnosu na lipanj ostale na istoj razini, a u odnosu na srpanj prošle godine više su za 5 posto, objavio je Državni zavod za statistiku (DZS).

Kada se isključe cijene energije, proizvođačke cijene u srpnju su na mjesečnoj razini niže za 0,1 posto, a na godišnjoj su razini povećane za 0,8 posto.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju su u odnosu na lipanj više za 0,1 posto, a u odnosu na lanjski srpanj više su za 6,9 posto.

Cijene po kojima se industrijski proizvodi proizvedeni na domaćem prodaju na stranom tržištu u srpnju su u odnosu na lipanj smanjene za 0,2 posto, dok su u odnosu na srpanj 2011. veće za 1,6 posto.

Prema glavnim industrijskim grupacijama, u srpnju su u usporedbi s lipnjem porasle samo proizvođačke cijene energije, i to za 0,2 posto.

Istodobno su cijene kapitalnih proizvoda pale za 0,3 posto, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,2 posto, intermedijarnih proizvoda za 0,1 posto te netrajnih proizvoda za široku potrošnju isto za 0,1 posto.

Na godišnjoj razini, u srpnju ove u usporedbi s istim mjesecom lani, proizvođačke cijene energije porasle su za 18,3 posto, netrajnih proizvoda za široku potrošnju 3,1 posto, dok su cijene kapitalnih proizvoda pale 0,9 posto, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,7 posto i intermedijarnih proizvoda za 0,9 posto.

Prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, najviše su u srpnju u usporedbi s istim mjesecom prošle godine porasle proizvođačke cijene u rudarstvu i vađenju, za 42,5 posto.

Proizvođačke cijene u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji u srpnju su na godišnjoj razini porasle za 19,9 posto, u opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša za 15,4 posto, a u prerađivačkoj su industriji porasle za 1,6 posto. (H)