U okviru promatrane kategorije ukupno 49% vrijednosne prodaje dolazilo je od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja.

Kategorija proizvoda za bebe i djecu uključuje dječje pelene, vlažne maramice za bebe, proizvode za njegu beba, dječju hranu, dojenačko mlijeko kao i dječje čajeve. Prema podacima koji se odnose na period od siječnja 2019. do lipnja 2019. prodaja ove kategorije zabilježila je pad vrijednosne prodaje od 1%, dok je količinska prodaja ostala nepromijenjena u odnosu na isti period prethodne godine.

Kada promatramo odvojeno kategoriju dječje hrane i proizvoda za njegu beba, proizvodi iz prehrambenih segmenata (dječja hrana, dojenačko mlijeko i dječji čajevi) ostvarili su vrijednosni rast prodaje od 8,3% i količinski rast od 7,2%. Kada su u pitanju proizvodi iz neprehrambenih segmenata (dječje pelene, vlažne maramice za bebe i proizvodi za njegu beba), prodaja je vrijednosno opala za 1,7%, dok je količinska prodaja ostala nepromijenjena.

U okviru promatrane kategorije, 49% vrijednosne prodaje dolazilo je od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja. U analizi su prikazani udjeli promotivne prodaje u ukupnoj prodaji kategorije dječje hrane (food) i kategorije za njegu beba (drug), u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine u usporedbi s istim periodom prethodne godine. Na osnovu podataka možemo vidjeti da je kategorija proizvoda za njegu beba podložnija prodaji kroz promocije. Prosječan popust na razini kategorije dječje hrane iznosio je 18,4%, dok je prosječan popust kategorije proizvoda za njegu beba iznosio 24%.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 90,2% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja čine tek preostalih 9,8%. U odnosu na isti period godine ranije, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama u prvoj polovici 2019. ostvarila je porast od 12,7%, dok je prodaja promotivnih pakiranja zabilježila pad od 9,2%.