Prilikom kupovine, veliki korisnici kategorije univerzalnih proizvoda za čišćenje u kućanstvu vrjednuju osobine proizvoda, odnosno proizvode biraju prvenstveno prema njihovim karakteristikama, npr. na temelju kvalitete i pouzdanosti ili na temelju stečenog povjerenja u marku i zemlju porijekla. Bitno im je i da kupljeni proizvod služi svojoj svrsi, te izbjegavaju davati novac za proizvode koji ničemu ne služe. Ako je neki proizvod moderan ili popularan neće ih potaknuti na kupnju.

U okviru BRANDpuls istraživanja prate se marketinški pokazatelji uspjeha za kategoriju univerzalnih proizvoda za čišćenje u kućanstvu te brendove unutar nje. Ovi su nam marketinški pokazatelji važni za uspješno vođenje brenda i rano uočavanje mogućih problema i prilika. Podaci korišteni u analizi koja slijedi prikupljeni su u drugoj polovici 2019. godine na području Hrvatske. U Hrvatskoj, među osobama u dobi od 16 do 64 godine imamo 70% potrošača koji koriste univerzalne proizvode za čišćenje u kućanstvu.

Daljnjih 27% potrošača ne obavlja ovakvu vrstu poslova, a 3% ih uopće ne koristi kategoriju. U ukupnoj populaciji korisnika kategorije, velikih korisnika (heavy users), odnosno onih koji koriste proizvode za čišćenje barem 4 do 6 puta tjedno, brojimo 24%. Umjerenih korisnika (medium users) koji ih koriste 2 do 3 puta na tjedan imamo 18%, a malih korisnika (light users), odnosno onih koji koriste proizvode za čišćenje jednom mjesečno ili rjeđe, imamo 28%. Za tek 24% ispitanika marka je izuzetno bitna prilikom odabira proizvoda za čišćenje.

VELIKI KORISNICI
Češće od prosjeka populacije Hrvatske, velike korisnike kategorije nalazimo među ženskom populacijom, među osobama u dobi od 30 do 59 godina, osobama s područja Zagreba i okolice, ali i s područja Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. Ukupnih prihodi kućanstava iz kojih dolaze veliki korisnici su srednji prema višima.

Prilikom kupovine, bitne su im osobine proizvoda, odnosno proizvode biraju prvenstveno prema njihovim karakteristikama, npr. na temelju kvalitete i pouzdanosti ili na temelju stečenog povjerenja u marku i zemlju porijekla. Bitno im je i da kupljeni proizvod služi svojoj svrsi, te izbjegavaju davati novac za proizvode koji ničemu ne služe. Ako je neki proizvod moderan ili popularan neće ih potaknuti na kupnju.

Skloniji su smirenom životnom stilu, odnosno u središtu njihovih životnih ciljeva nalazi se obiteljska harmonija. Manje su skloni provodu, hedonizmu i materijalizmu.Interes pokazuju prema zdravlju i uređenju doma. Zanima ih prvenstveno zdrav život i uređenje vlastitog stambenog prostora.

KORIŠTENJE I BRENDOVI
Gotovo dvije trećine velikih korisnika kategorije u kućanstvu uvijek ima puno različitih proizvoda za čišćenje. Gotovo polovica njih slaže se s tvrdnjom da je važnije da je proizvod za čišćenje univerzalan, nego da je prilagođen pojedinoj površini.

Osim općenitog praćenja kategorije univerzalnih proizvoda za čišćenje u kućanstvu unutar BRANDpuls istraživanja prate se i brendovi, tj. odnos potrošača prema brendu. Najvažniji indikator koji pratimo svakako je razina korištenja (“usage”), marketinški indikator koji najbolje govori o vitalnosti brenda. Praćenje korištenja važno je za procjenu potrošačke mase na koju u određenom trenutku možemo računati. Korisnici brenda su isti konzumirali u posljednjih šest mjeseci.

Među velikim korisnicima kategorije univerzalnih proizvoda za čišćenje u kućanstvu od 16 do 64 godine u Hrvatskoj vodeći je brend Domestos – u zadnjih šest mjeseci koristilo ga je 70% potrošača. Na drugom mjestu se nalazi Arf s postotkom od 67%, a na trećem je s 55% Ajax.

Pored korištenja svakog brenda pratimo i lojalnost brendovima. Model dijeli tržište brenda na četiri segmenta. Mjeri lojalnost našeg i dostupnost konkurentskog potrošača. Koncipira se na korištenosti brenda, važnosti brenda pri kupovini, ocjeni imidža i odnosu prema konkurentskim brendovima.

Vodeći brend Domestos ima najviše lojalnih potrošača unutar velikih korisnika kategorije – 8%. Lojalni potrošači su najveća vrijednost brenda. Spremni su platiti veću cijenu, otporniji su na marketinške aktivnosti konkurencije i lakše ih je poticati ponovnu kupnju. Lojalnost je osim tržišnog ponašanja i rezultat emotivnog odnosa s brendom tako da je za jačanje tog indikatora potreban rad na imidžu i konzistentno uvjeravanje potrošača u vrijednosti brenda kroz duži period.