U okviru promatrane kategorije ukupno je 41,2% vrijednosne prodaje u prvoj polovici 2019. godine dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja pri čemu najveći udio promotivne prodaje bilježimo kod sredstava za čišćenje staklenih površina (59%).

U kategoriju sredstava za čišćenje kućanstva ubrajaju se univerzalna sredstva za čišćenje kućanstva, sredstva za osvježavanje WC kotlića i školjke, sredstva za čišćenje staklenih površina, sredstva za čišćenje toaleta, sredstva za čišćenje namještaja te sredstva za čišćenje tepiha i tapisona. Podaci koje možemo vidjeti u nastavku dat će nam detaljniji pregled na to koliko je ova kategorija proizvoda podložna prodaji kroz promocije.

Prema podacima koji se odnose na period od siječnja 2019. do lipnja 2019. godine prodaja ove kategorije vrijednosno je porasla za 3%, dok je količinska prodaja zabilježila porast od 6,7% u odnosu na isti period prethodne godine. U okviru promatrane kategorije 41,2% vrijednosne prodaje dolazilo je od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja.

Gledajući pojedinačne kategorije, najveći udio promotivne prodaje u prvoj polovici 2019. godine bilježimo kod sredstava za čišćenje staklenih površina (59%), a najmanji kod sredstava za čišćenje namještaja (18,1%).

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 95,5% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja drže tek preostalih 4,5%. U odnosu na isti period godine ranije, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama ostvarila je porast od 0,2%, dok je prodaja promotivnih pakiranja zabilježila pad od 36,5%. Prosječan popust na razini kategorije iznosio je 18,4%.

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!