Švicarski list 24heures je objavio kako će radnici zaposleni u Lidlovim trgovinama u Švicarskoj imati minimalnu plaću od 25.000 kuna, odnosno 4.000 franaka.

Povećanje plaće od 2,5% će stupiti na snagu od idućeg prosinca. Udruženje zaposlenih u trgovini (SEC) i sindikat Syna su pozdravili uvođenje minimalne plaće od 4.000 franaka koja će predstavljati najveću minimalnu plaću zaposlenih u maloprodaji.

“Sporazum o plaćama u Lidlu pokazuje da je isplata fer plaća u industriji moguća”, kazao je Carlo Mathieu, direktor maloprodajnog sindikata Syna.

Inače, prosječna neto mjesečna plaća u Švicarskoj iznosi 5.400 švicarskih franaka, a poslove koji se plaćaju manje od 4.000 franaka ima 10,7% zaposlenih. Stanarina u centru grada košta od 1.400 do 2.600 franaka, a van grada od 1.100 do 2.000 franaka. (Danas.hr)