Uprava Zvijezde u srijedu je objavila dva zahtjeva za sazivanjem glavne skupštine dioničara, a koje su joj odvojeno uputili izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak te pravni zastupnik manjinskog dioničara Euroherca, u čijem je vlasništvu oko 13 posto dionica Zvijezde.

Obavijesti da je izvanredni povjerenik zatražio sazivanje skupština dioničara u utorak i srijedu već je objavilo sedam tvrtki iz sastava Agrokora čije dionice kotiraju na Zagrebačkoj burzi – Jamnica, Žitnjak, Ledo, Tisak, Belje, PIK Vinkovci i Vupik.

Za dnevni red glavnih skupština dioničara tih tvrtki, pa tako i Zvijezde, izvanredni povjerenik predlaže točke poput izvješća nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2016., godišnja izvješća uprava i revizora o stanju društava u 2016., godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća za prošlu godinu, te odluke o davanju razrješnica uprava i nadzornim odborima.

Svim se društvima, pa tako i Zvijezdi, predlaže i donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2016. te o imenovanju revizora poslovanja za 2017. godinu.

Za skupštine Belja i Vupika izvanredni povjerenik predlaže donošenje odluke o imenovanju posebnih revizora vođenja poslova tih društava “s posebnim naglaskom na vođenje poslova spram najvećeg pojedinačnog dioničara, Agrokora d.d.”, na način kako to određuje Zakon o trgovačkim društvima. Predlaže se da tu reviziju provede tvrtka Deloitte.

Prijedlog da skupštine Belja i Vupika imenuju Deloitte posebnim revizorom početkom studenoga je u zahtjevima za sazivanje skupština zatražila Kreditna banka Zagreb, u svojstvu banke skrbnika, a na temelju naloga klijenta koji u Belju drži 14,67 posto dionica, odnosno u Vupiku 9,82 posto dionica.

Da se prijedlog odluke o posebnom revizoru uvrsti i na dnevni red skupštine od Uprave Zvijezde traži i Hrvoje Pelcl, odvjetnik opunomoćen za zastupanje Euroherca u ovom slučaju.

U obrazloženju te točke Pelcl navodi da je Zvijezda nedvojbeno izdavala jamstva u korist Agrokora u ukupnom iznosu od 24 milijarde kuna pa smatra da je “potrebno provesti posebnu reviziju s ciljem utvrđivanja dopuštenosti takvog postupanja, odnosno izdavanja jamstava i pristupanja sudužništvima te utvrditi postojanje izravne protučinidbe prema Zvijezdi”.

Navodi i da je nedvojbeno kako su jamstva izdavana bez skupštinske odluke ili postojanja poduzetničkog ugovora upisanog u registar trgovačkog suda, čime je grubo prekršen Zakon o trgovačkim društvima, kao i prava vjerovnika društva i vanjskih dioničara društva.

U obrazloženju zahtjeva stoji da je u javnoj objavi Zvijezde na Zagrebačkoj burzi dana 7. prosinca 2009. objavljena (prva ikada) obavijest o preuzimanju jamstava, u kojoj je javnost informirana o preuzimanju jamstava višestruko većih od vlastitog temeljnog kapitala u korist Agrokora. Međutim, navodi se dalje u obrazloženju, istovremeno Zvijezda daje izjavu kako je maksimalno iznos jamstva ograničen na iznos dopušten prisilnim propisima.

S druge strane, kako se nadalje obrazlaže, 2. studenoga 2017., dan uoči ponovno početka trgovanja dionicom Zvijezde na burzi, nakon višemjesečne obustave, kompanija obavještava o korporativnim jamstvima u visini od 24 milijarde kuna.

Među ostalim, napominje se da bi Zvijezda kao neto kreditor prema povezanim osobama trebala biti u obvezi sudjelovati u jamstvima samo do visine zadržanih zarada, a prema posljednjem dostupnom nekonsolidiranom izvješću od 31. prosinca 2008. zadržana dobit i dobit tekuće godine ukupno su bile 321 milijun kuna.

Također, ističu da bi posebnom revizijom trebalo utvrditi radi li se potencijalno o prikrivenoj podjeli odnosno isplati u korist matičnog društva, čime je došlo do povrede pravila o očuvanju kapitala.

U zahtjevu se predlaže i donošenje odluke da se gubitak iz 2016. od 125 milijuna kuna pokrije iz neto dobiti budućeg razdoblja.

Osim za upućivanje tog zahtjeva, Pelcl je, kako stoji u punomoći, ovlašten poduzeti i ostale potrebne radnje s ciljem održavanja glavne skupštine Zvijezde, kao i “ostale potrebne radnje pred nadležnim trgovačkim sudom ukoliko glavna skupština Zvijezde ne bude imenovala posebnog revizora vođenja poslova društva Zvijezda d.d., s posebnim naglaskom na vođenje poslova spram najvećeg pojedinačnog dioničara, Agrokor d.d.”.

Euroherc je, prema posljednjim podacima iz registra Središnjeg klirinško depozitarnog društva, vlasnik 13.100 dionica koje čine 13,07 posto temeljnog kapitala Zvijezde.

Uz Euroherc, u vlasničkoj strukturi je i Jadransko osiguranje, koje je zajedno s Eurhercom dio koncerna Agram, a koje raspolaže s 2,65 posto dionica Zvijezde. (Hina)