trgovina-voce-svjezi-odjel-midiCijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u veljači su u odnosu na siječanj u prosjeku bile više za 0,6 posto, objavio je Državni zavod za statistiku.

Potrošačke su cijene u veljači u odnosu na prošlogodišnju veljaču više za 1,3 posto, dok stopa inflacije u godišnjem prosjeku iznosi 2,1 posto. Na rast potrošačkih cijena i na mjesečnoj i na godišnjoj razini najviše su utjecale cijene energije i prehrane.

Ukupno su potrošačke cijene u veljači ove u odnosu na veljaču prošle godine više za 1,3 posto, a isključi li se energija više su za 0,5 posto, dok potrošačke cijene bez energije i prehrane na godišnjoj razini bilježe pad za 0,2 posto.

I na mjesečnoj razini na rast potrošačkih cijena najviše je utjecao rast cijena prehrane te prometa.

Cijene prehrane i bezalkoholnih pića, koje imaju u strukturi indeksa potrošačkih cijena najveći udio od 29,3 posto, u veljači su bile više za 1,4 posto nego u siječnju. Na taj je rast pak najviše utjecao rast cijena voća (za 7,5 posto) te povrća (za 12 posto), dok statistika za većinu ostalih prehrambenih proizvoda bilježi pad cijena i to od 0,6 posto koliko su niže cijene kruha i žitarica do 0,1 posto koliko su niže cijene mesa, ribe, mlijeka, sira i jaja.

Cijene prometa, čiji je udio u strukturi indeksa potrošačkih cijena oko 12,8 posto, u veljači su u odnosu na siječanj porasle za 2 posto. Pritom veći rast bilježe cijene goriva i maziva za osobna vozila, za 3,3 posto, te cijene motocikala i bicikala koje su na mjesečnoj razini porasle za 4,1 posto.

U veljači su u odnosu na siječanj porasle i cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva za 0,4 posto, rekreacije i kulture za 0,3 posto, ostalih dobara i usluga za 0,2 posto i zdravstva za 0,1 posto.

Cijene obrazovanja, komunikacija i ugostiteljskih usluga u veljači su ostale na razini iz siječnja, a pale su cijene odjeće i obuće i to za 3,1 posto te alkoholnih pića i duhana za 0,1 posto.

Po podacima DZS-a, cijene prehrane i bezalkoholnih pića u veljači ove u odnosu na veljaču lani više su za 2,3 posto pri čemu iznadprosječan rast bilježe cijene kruha i žitarica (3,1 posto), mesa (3,5 posto), voća (4,4 posto), ulja i masti (5 posto) te ostali prehrambeni proizvodi (6,9 posto).

Na rast cijena prometa na godišnjoj razini za 3,8 posto ponajviše je utjecao rast cijena goriva i maziva za osobna vozila za 5,7 posto.

Cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva u drugom su mjesecu ove u odnosu na isti mjesec prošle godine više za 3,2 posto, ponajprije pod utjecajem rasta cijena tekućih goriva za 24,4 posto, plina i zagrijavanja stana za po 3,1 posto te rasta cijena električne energije za 2,4 posto.

Po podacima DZS-a, u veljači ove u odnosu na veljaču prošle cijene alkoholnih pića i duhana bile su više za 2,8 posto, ostalih dobara i usluga za 1,7 posto, ugostiteljskih usluga za 0,9 posto, zdravstva za 0,6 posto, rekreacije i kulture za 0,1 posto, dok su cijene obrazovanja bile niže za 0,5 posto, odjeće i obuće za 7,3 posto, a komunikacija niže za 9,7 posto. (H)