Za rast u rujnu zaslužna je činjenica da je prodano 1.994 novih automobila, što je na godišnjoj razini rast od 10 posto

Konačni podaci o prometu u trgovini na malo za rujan potvrdili su prve rezultate odnosno realan godišnji rast od 1,4% (prema kalendarski prilagođenim podacima), dok je u nominalnom izrazu zabilježen rast od 0,6%.

Doprinos rastu na godišnjoj razini pri tome je došao i od niske razine baze (u rujnu prošle godine promet u trgovini na malo zabilježio je realan godišnji pad od 0,5%, dok je u rujnu 2012. godišnji pad iznosio 4,5%), ali i godišnjeg rasta broja prodanih automobila, stoji u analizi RBA.

Naime, u rujnu je prodano 1.994 novih automobila što na godišnjoj razini predstavlja rast od gotovo 10%, dok je u kategoriji prodaje motornih vozila, dijelova i pribora za motorna vozila, motocikli i dijelovi zabilježen godišnji rast od 11,3%.

Nadalje, dominantan utjecaj na kretanja prometa u trgovini na malo kako na mjesečnoj tako i na godišnjoj razini ima kretanje prometa u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno živežnim namjernicama s obzirom na visoku orijentiranost potrošača na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba pa je isto tako rast prometa u spomenutim prodavaonicama od 0,9% pridonio rastu i na godišnjoj razini.

U odnosu na kolovoz, prema desezoniranim podacima zabilježen je realan pad prometa u trgovini na malo od 0,3% dok je u nominalnim iznosima zabilježio blagi rast od 0,2%.

Pri tome je doprinos padu došao prvenstveno od pada prometa motornim gorivima i mazivima te nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno živežnim namjernicama koje zajedno u strukturi ukupnog prometa čine udio od 56,6% a na mjesečnoj razini bilježe pad od 23,8% odnosno 21,3% (prema izvornim, neprilagođenim indeksima).

Padu prometa u navedenim kategorijama pridonio je svakako završetak glavne turističke sezone odnosno značajno smanjenje broja dolazaka i noćenja turista (broj dolazaka turista je za gotovo 60% niži dok je broj noćenja za više od 65% niži u odnosu na kolovoz).

U prvih devet mjeseci (prema izvornim neprilagođenim indeksima) promet u trgovini na malo je zabilježio realan pad od 0,8%. Posljedica je to smanjenja prometa motornim gorivima i mazivima, specijaliziranih prodavaonica živežnim namjernicama, ljekarnama, medicinskim i ortopedskim proizvodima, kozmetičkim i toaletnim proizvodima te nespecijaliziranih prodavaonica pretežno živežnim namjernicama.

Naime, nespecijalizirane prodavaonice pretežno živežnim namjernicama s udjelom od 36,6% i padom prometa od 1,4% daju najveći doprinos godišnjem padu u promatranom razdoblju.

Uz slabe izglede gospodarskog oporavka te produljenja negativnih trendova na tržištu rada negativan doprinos prometu u trgovini na malo i dalje će dolaziti od visoke razine potrošačkog pesimizma i usmjerenosti potrošnje ka zadovoljavanju osnovnih životnih potreba stoga bi maloprodaja u ovoj godini mogla gotovo pa stagnirati. (Banka.hr / RBA analize)