Na okruglom stolu raspravljalo se o prednostima uvođenja integriranoga javnog prijevoza putnika (IJPP) na području RH, ulozi jedinica lokalne i regionalne samouprave u organizaciji javnog prijevoza putnika, suradnji željezničkog i autobusnih prijevoznika te smjernicama razvoja IJPP-a.

Nikolina Brnjac, državna tajnica za promet

Državna tajnica za promet Nikolina Brnjac naglasila je važnost cjelovitoga zakonodavnog okvira kojim će se potaknuti razvoj integriranog prijevoza. ”Sukladno Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2030. integrirani prijevoz prepoznat je kao bitan čimbenik u razvoju sustava održive mobilnosti. Vrata integraciji prijevoznika otvorio je novi Zakon o cestovnom prometu koji daje novu ulogu jedinicama lokalne i regionalne samouprave u organiziranju javnog prijevoza, te ugovor o prijevozu putnika koji javnoj usluzi u županijskom prijevozu direktno omogućuje prijelaz u sustav integriranog javnog prijevoza. Sinergijom političkih čimbenika na državnom i lokalnom nivou i prijevoznika u svim modovima prijevoza, uz potporu EU fondova integrirani putnički prijevoz moguć je i ostvariv,” rekla je Brnjac.

Uvođenjem IJPP-a poboljšava se prometna dostupnost i povećava privlačnost usluge javnoga prijevoza kroz bolju prometnu povezanost željezničkog i drugih vidova prijevoza. Prednosti uvođenja IJPP-a za putnike su učestaliji polasci, kraće vrijeme putovanja i brži nastavak putovanja nakon presjedanja u točki integracije, čime se povećava kvaliteta života građana. Uz kvalitetniju uslugu prijevoza i poticanje korištenja integriranoga javnog prijevoza u cilju povećanja razine sigurnosti u prometu, uvođenjem IJPP-a smanjuje se zagušenost prometnica i onečišćenje okoliša koje generira prometni sustav.

“EU je odavno prepoznala važnost održive mobilnosti i sve više europskih gradova uvodi, modernizira i kontinuirano unaprjeđuje ovaj sustav prijevoza putnika radi svih prednosti koje donosi. Samo dobro razvijen prometni sustav može omogućiti hrvatskim građanima povećanje kvalitete života i rada na određenom području, a gospodarstvu da se razvija i bude konkurentnije”, istaknula je potpredsjednica HGK za gospodarstvo, promet i veze Mirjana Čagalj.

Mirjana Čagalj, potpredsjednica HGK za gospodarstvo, promet i veze

”Važno je istaknuti neizmjernu ulogu koju željeznica ima u razvoju svake zemlje budući da ona predstavlja kralježnicu kako za razvoj gospodarstva tako i za demografiju kroz lakšu migraciju radne snage. Uvođenjem novih i bržih linija za prijevoz putnika i tereta na modernoj i sigurnoj infrastrukturi neupitno će dovesti do novih investicija, novog zapošljavanja jer, ne smijemo zaboraviti da se svaka kuna investirana u željezničku infrastrukturu i usluge željezničkog prijevoza, višestruko vraćaju” dodala je Čagalj.

Važnost integriranog prijevoza prepoznala je i akademska zajednica koja aktivno sudjeluje u znanstvenim i stručnim projektima koji promiču razvoj tog prometnog sustava. Cilj je postići održivu mobilnost prateći primjere europskih gradova u kojima je takav prijevoz razvijen. S obzirom da IJPP koristi prednosti svih prijevoznih modova uz korištenje zajedničkih karata, voznih redova i tarifa, uvođenjem i razvojem integriranog javnog prijevoza u RH povećala bi se kvaliteta javnog prijevoza, a time i osigurala kvalitetnija mobilnost građana.

Integrirani prijevoz putnika uveden je u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, gdje putnici koriste zajedničku kartu za vlak/autobus/tramvaj koja je povoljnija nego da karte kupuju za pojedini oblik prijevoza, te su im omogućene brže i kvalitetnije veze.

Na okruglom stolu naglašena je važnost infrastrukture koju je potrebno modernizirati i prilagoditi zahtjevima integriranog javnog prijevoza (intermodalni terminali, parkirališta i dr.). Uz to, važno je provesti detaljna interdisciplinarna istraživanja prometne potražnje te donijeti masterplanove prometnog razvoja.

U europskim zemljama nositelj IJPP-a je željeznički prijevoz na koji se nadovezuju linije cestovnog prijevoza, čime korisnici dobivaju češće linije i kvalitetniju povezanost. Sukladno pozitivnim europskim iskustvima proces uvođenja integriranoga javnog prijevoza putnika je dugotrajan, no nužan radi uspostavljanja kvalitetnoga prometnog sustava, kojim se ostvaruju mnoge prednosti za sve dionike – putnike, prijevoznike, lokalnu i regionalnu samoupravu te gospodarstvo.

Okrugli stol održan je pod pokroviteljstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u organizaciji HGK, HŽ Putničkog prijevoza, Fakulteta prometnih znanosti, Saveza za željeznicu i Zajednice za intermodalni transport i logistiku HGK.