Kategorija bilježi i vrijednosni i količinski rast, a tome u jednakoj mjeri doprinose i promotivna i redovna prodaja.

Prodaja smrznute hrane u razdoblju od kolovoza 2016. do srpnja 2017.* u odnosu na isti period godine ranije količinski raste 6%, dok je vrijednosni rast iznosio 8%. Navedeni pozitivan trend dolazi kako od rasta redovne, tako i promotivne prodaje. U promatranoj kategoriji ukupno 32% vrijednosne prodaje čini promotivna prodaja.

Istaknutiji udio promotivne prodaje u vrijednosnoj prodaji u razdoblju od kolovoza 2016. do srpnja 2017. godine uočava se u segmentima poput obiteljskih pakiranja sladoleda (53%), segmentu smrznutih pizza (43%) te smrznute ribe (42%).

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, one u razdoblju od kolovoza 2016. do srpnja 2017. godine gotovo u cijelosti dolaze od cjenovnih akcija. Promotivna pakiranja imaju određenu važnost u segmentu impulsnog sladoleda (4% u razdoblju kolovoz 2016. – srpanj 2017. u odnosu na 9% u prethodnom godišnjem periodu). Dubina popusta na razini kategorije povećana je s 24% na 25%.

*analiza je pripremljena na podacima zaključno sa srpnjem 2017. godine jer su noviji podaci tek u pripremi