emil-tedeschi-midi6Atlantic Grupa odlučila je pripojiti tvrtku Atlantic Ulaganja d.o.o. Riječ je o kompaniji koju je Emil Tedeschi osnovao prije dvije godine, a kojom upravljaju Neven Vranković i Davor Oršić, kao direktori.

Kako stoji u kompanijskoj obavijesti, budući da je jedini član društva Atlantic Ulaganja, tvrtka Atlantic Grupa pripajanjem neće povećati svoj temeljni kapital. Ugovor o pripajanju postat će valjan ako se s njegovim sadržajem usuglase oba društva.

Atlantic Ulaganja osnovana je kao projektno društvo u vrijeme spekulacija o Atlanticovom interesu za Podravku, a registrirana je za upravljačke djelatnosti holding društva i savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem. Drugim riječima, kao tvrtka preko koje bi Grupa mogla kupovati udjele u drugim kompanijama. (Lider)