Tvrtka Tetra Pak je objavila izvještaj o održivosti 2018. – Sustainability Report, čime je ujedno obilježila 20. godišnjicu izvještavanja o održivosti.

Tijekom protekla dva desetljeća naš pristup izvještavanju o održivosti značajno je izmijenjen: od usmjerenosti isključivo na ekološke obveze i aktivnosti, do evaluacije svakog dijela poslovanja i njegovog utjecaja, uključujući utjecaj na društvo i dobavljače, kažu u tvrtki. Godišnji izvještaj o održivosti pruža sveobuhvatnu sliku načina na koji upravljaju pitanjima održivosti kroz različita područja poslovanja, kao i napredak sukladno ciljevima tvrtke na području zaštite hrane, ljudi i budućnosti. Izvještaj, između ostalog, obuhvaća:

Zaštita hrane
Tetra Pak surađuje s korisnicima i partnerima kako bi kroz njihova inovativna te u industriji vodeća rješenja za procesuiranje i pakiranje hrane, hranu učinili sigurnom i svugdje dostupnom. Više od 15.000 malih poljoprivrednika povezani su u mliječne centrale (Dairy Hubs) tvrtke Tetra Pak. Tijekom 2017. godine oko 72 milijuna djece u 58 zemalja dobili su mlijeko ili druge prehrambene napitke u Tetra Pak ambalaži, a tvrtka više od 55 godina podržava školsku prehranu i prehrambene programe.

Zaštita ljudi
Tetra Pak štiti i potiče ljude te podržava zajednice u kojima posluje. Uključujući 100-postotnu usklađenost proizvodne lokacije s OHSAS18001 globalnom normom zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu, a 95 posto zaposlenika tvrtke Tetra Pak prošli su kroz evaluaciju izvedbe.

Zaštita budućnosti
Zaštita budućnosti našeg planeta i osiguranje dugoročnog uspjeha korisnika jedna je od ključnih točki za Tetra Pak. Zamjetno je 13-postotno smanjenje u emisiji stakleničkih plinova, unatoč povećanju prodane ambalaže za 19 posto u odnosu na 2010. Tetra Pak ima ocjenu “A” kako za CDP-ov program lanca opskrbe vezanog uz šume i klimu (CDP Forests and Climate Supply Chain programme) kao i A znak potpore za Strategiju za plastiku Europske komisije, koja je dio Akcijskog plana Europske unije za kružno gospodarstvo.