Trgovačke udruge: Udruga trgovaca Međimurja

Udruga trgovaca Međimurja posluje u sastavu Saveza udruga malih trgovaca Republike Hrvatske sa svojim članicama koje imaju prodajne prostore u Međimurskoj, Varaždinskoj i Koprivničkoj županiji.

Iz Udruge pojašnjavaju kako se udruživanjem članica na prihodovnoj strani ostvaruje bolja suradnja po pitanju ulazne cijene, super rabati na kraju godine, akcijski rabati i prim-prodaje, a na rashodovnoj strani dolazi do smanjivanja cijena usluga u bankarskom sektoru i osiguravajućim kućama te nabavi goriva.

Zajedničke funkcije uključuju i dogovaranje promotivnih prodaja i oglašavanje udruge kad dobavljača i kupca, zatim dogovaranje akcijskih prodaja s dobavljačima (izdavanje letka), te pružanje pomoći članovima u unapređivanju usluga i poslovanja u trgovini kao i organizacija seminara i savjetovanja kod poreznih i inspekcijskih službi.

Udruga trgovaca Međimurja najbolju suradnju ostvaruje s veleprodajnim tvrtkama Velpro, Metro, Mercator/Getro i KTC. Pritom ističu kako je suradnja s veleprodajnim poduzećima uglavnom korektna te je svake godine sve bolja i kvalitetnija.