U Hrvatskoj je, prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), prosječni indeks potrošačkih cijena svih grupa hrane ostao na razini iz 2018. godine. Cijene svih grupa hrane ostalih članica EU u prošloj su pak godini zabilježile porast od 2,2% u odnosu na godinu ranije.

“Grupa mesa i mesnih proizvoda u Hrvatskoj je u prošloj godini zabilježila pad cijena za 1% zahvaljujući snižavanju stope PDV-a za sve vrste svježeg mesa”, pojašnjava Branko Bobetić, direktor GIU-a Croatiastočar te dodaje kako su istovremeno kod ostalih članica EU potrošačke cijena mesa i mesnih proizvoda u prošloj godini u odnosu na prethodnu godinu zabilježile rast za 2,5%.

Indeksacija potrošačkih cijena hrane, mesa, mesnih i mliječnih proizvoda u 2019. i 2018. godini

Zbog globalnih poremećaja na tržištu svinjskog mesa vidljiv je značajan rast potrošačkih cijena mesa u zadnjem tromjesečju prošle godine.

“U Hrvatskoj je u zadnjem tromjesečju prošle godine u odnosu na prvo tromjesečje povećana cijena mesa za 5,3% unatoč činjenici da je PDV na svježe meso u 2019. snižen s 25 na 13 posto. Kod ostalih članica EU cijena mesa rasla je za 3,8%. Dodatno, najveći su porast cijene mesa i u Hrvatskoj i kod ostalih članica EU zabilježile u prosincu”, tumači Bobetić naglasivši kako je u primjerice Njemačkoj potrošnja svinjskog mesa nakon porasta cijena pala za 8, a u Italiji za više od 10 posto.

Mlijeko i mliječni proizvodi
Indeks potrošačkih cijena grupe mliječnih proizvoda i jaja u prošloj godini u Hrvatskoj ostao na razini iz 2018. godine dok je kod ostalih članica EU povećan za 0,8% te podsjeća na podatke agencija Ujedinjenih naroda za hranu FAO koji pokazuju kako je u prošloj godini na globalnom tržištu zabilježen rast indeksa potrošačkih cijena za sve grupe hrane za 3,1%. “Cijene mesa porasle su za 9,5%, a mliječnih proizvoda 5,8% u odnosu na 2018. godinu. Proizvodi žitarica na globalnom tržištu bilježe pad potrošačkih cijena za 0,9%, grupe voća, povrća i ulja zabilježile su pad od 8,8% dok je kod šećera zabilježen rast cijena za 2,8%”, naglašava Bobetić uz napomenu kako Eurostat i DSZ za praćenje indeksa potrošačkih cijena koriste razinu cijena iz 2015. dok FAO Stat prati indekse cijena na bazi prosjeka cijena 2002. do 2004. godine.

Na globalnoj razini najviši indeks potrošačkih cijena svih grupa hrane zabilježen je 2011. godine, grupe mesa 2014., dok je u grupi mliječnih proizvoda najviša razina zabilježena u 2008. godini.