U HUP-u je osnovana Koordinacija proizvođača, prerađivača i distributera kave kao dio jedne od HUP-ovih najjačih granskih udruga – HUP-ove Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede. Za predsjednika Koordinacije izabran je Josip Budimir, savjetnik Uprave Francka d.d, a za dopredsjednika Laurentiu-Florin Dimitriu, generalni direktor Nestlé za Hrvatsku, BiH i Sloveniju. Koordinacija je osnovana s ciljem stvaranja snažnije suradnje s relevantnim institucijama i daljnjeg unapređenja i podizanja kvalitete poslovanja industrije proizvodnje, distribucije i prerade kave.

“Koordinacija će se baviti relevantnim pitanjima i izazovima vezanim uz industriju proizvodnje, prerade i distribucije kave s ciljem da zajedničkim naporima i konstruktivnim dijalogom s nadležnim institucijama utječemo na procese odlučivanja i kvalitetno oblikovanje politika koje će osigurati daljnji održiv razvoj tržišta i inovacija u sektoru kave. Ovo je posebice važno u kontekstu osiguravanja većih potencijala za investicije, omogućavanja boljih uvjeta poslovanja i jačanja konkurentnosti domaćeg sektora kave u odnosu na regiju, ali i većinu zemalja EU, koje kavu trošarinski ne svrstavaju u kategoriju luksuznih proizvoda. Koordinacija će nastupati kao jedinstveni glas industrije kroz uključivanje članova u zakonodavne aktivnosti te edukaciju i aktivno informiranje javnosti i potrošača”, izjavio je Josip Budimir, predsjednik Koordinacije.

“Kavu u Hrvatskoj konzumira 93% osoba starijih od 15 godina, dakle gotovo cijela populacija, a što je i logično obzirom na dugu tradiciju i kulturu pijenja kave, a Hrvatska je i dalje jedna od rijetkih zemalja koja taj proizvid smatra luksuzom i dodatno ga oporezuje. Obzirom da takav porez nemaju zemlje u našem okruženju, uz nižu stopu PDV-a kava je u Hrvatskoj potrošačima skuplja i do 30% u odnosu na susjedne zemlje. Želimo to promijeniti i urediti kako su i druge EU zemlje”, izjavio je Laurentiu-Florin Dimitriu, dopredsjednik Koordinacije.

Neki od ciljeva na koje će se novoosnovana Koordinacija posebno fokusirati su: održivi razvoj industrije i tržišta kave u Hrvatskoj, njegovanje tradicijskih vrijednosti kave uz dostupnost inovativnih proizvoda hrvatskim potrošačima, edukacija javnosti o benefitima odgovorne konzumacije kave te promjena statusa kave kao luksuznog proizvoda i ukidanje njezinog visokog poreznog opterećenja.