Prema posljednjim podacima DZS-a u listopadu je i treći mjesec za redom nastavljeno usporavanje pada godišnje stopa inflacije, mjerene indeksom potrošačkih cijena, na negativnih 0,5%.

potrosacke-cijene-midiIako sporijom dinamikom, listopadsko izvješće potvrđuje niz negativnih godišnjih stopa inflacije koji sa sporadičnim prekidima traje od veljače 2014. godine. U odnosu na rujan potrošačke cijene su u prosjeku više za 0,4%, a najveći doprinos mjesečnom rastu cijena došao je od cijena odjeće i obuće koje su porasle za 6,4% mjesečno, ponajviše zbog novih kolekcija odjeće i obuće.

Istovremeno, pad potrošačkih cijena na godišnjoj razini podržan je padom cijena u kategoriji stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva (-3,1%) ponajviše kao posljedica pada cijena plina (-18,5%).

Dodatno, kretanja na svjetskim robnim tržištima, što je vidljivo u padu cijena u kategoriji prijevoza (1,1%) koji je rezultat pada cijena goriva i maziva za osobna prijevozna sredstva (1,2%) podržale su nastavak negativne godišnje stope inflacije. Također, doprinos godišnjem padu cijena došao je od nižih cijena u kategoriji komunikacije (koje su zabilježile godišnji pad od 2,9%) te kategoriji pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva (-0,3%).

Kategorija hrane i bezalkoholnih pića (kategorija koja u strukturi košarice potrošačkih cijena čini preko 27%) u listopadu bilježi stagnaciju cijena na godišnjoj razini. S druge strane, snažniji pad cijena na godišnjoj razini zaustavljen je rastom cijena u kategoriji zdravstva (1,8%), restorana i hotela (1,4%), zatim u kategoriji odjeće i obuće (1,5%), u kategoriji obrazovanja (1,1%); te u rekreacije i kulture (-0,9%).

U kumulativnom razdoblju od prvih deset mjeseci potrošačke cijene su prosječno niže za 1,3% u odnosu na isto razdoblje lani. No isključimo li iz indeksa potrošačkih cijena volatilne komponente tj. cijene energije i prehrane (koje u košarici potrošačkih cijena čine oko 40%), temeljna godišnja stopa inflacije u istom promatranom razdoblju zabilježila je blagi rast od 0,1% godišnje.

Godišnji pad potrošačkih cijena koji je prisutan već treću godinu zaredom, u ovoj godini je dodatno potaknut i administrativnim smanjenjem cijena plina (s početka drugog tromjesečja).

Do kraja godine očekujemo nastavak negativnih godišnjih stopa inflacije, prvenstveno podržanih kretanjima cijena energenata na svjetskim robnim tržištima. Posljedično, na razini cijele 2016. godine prosječna razina inflacije zabilježit će veću negativnu vrijednost u usporedbi s prethodne dvije godine.

Polagani i blagi oporavak cijena na svjetskim robnim tržištima (prije svega sirove nafte i hrane) trebao bi se preliti i na domaće cijene pa bi se uz bazni učinak prosječna stopa inflacije u 2017. trebala vratiti k pozitivnim vrijednostima.