Savez udruga malih trgovaca RH okuplja 331 člana koji imaju 2300 zaposlenih. Predsjednik tog Saveza Ivan Ćibarić poručuje da će sve nove trgovce i udruge dočekati raširenih ruku

Konkurentnost na području male trgovine neće biti moguća dok se ne pristupi okrupnjavanju, odnosno udruživanju malih trgovaca i zajedničkom nastupu prema proizvođačima, smatra Ćibarić.

Uvodno, možete li nam predstaviti Savez udruga malih trgovaca Republike Hrvatske. Kada je osnovan, kakva je regionalna zastupljenost, koliko članica okupljate te s koliko prodajnih mjesta raspolažete?
Savez udruga malih trgovaca Republike Hrvatske osnovan je u svibnju 2009. godine sa sjedištem u Zagrebu.

Za prvog predsjednika Saveza izabran je Boris Listeš iz Udruge malih trgovaca Splitsko-dalmatinske županije. Na Skupštini Saveza održanoj na Plitvicama u studenom 2011. godine Savezu su pristupile sve postojeće udruge s područja Republike Hrvatske te je tako postao glavni nositelj i predstavnik male obiteljske trgovine.

Danas Savez broji 331 člana koji zapošljavaju više od 2300 djelatnika te imaju 615 prodajnih prostora. Savez čine Udruga trgovaca Zadar (91 trgovina), Udruga trgovaca Rijeka (33 trgovine), Udruga trgovaca Zagreb (206 trgovina), Udruga trgovaca Sisak (165 trgovina) i Udruga trgovaca Međimurja (120 trgovina).

Koji su glavni zadaci saveza?
Osnovna svrha Saveza je promicanje održivog razvoja male trgovine, otklanjanje sadašnjih razvojnih ograničenja te provedba koncepta koji će mobilizirati sve razvojne subjekte i aktere te uspješno povezati gospodarski sektor koji se odnosi na malu trgovinu.

Uloga Saveza je vrlo važna s aspekta cjelovitog osmišljavanja, koncipiranja i provedbe razvojnih programa te umrežavanja svih ključnih aktera za razvoj s područja Republike Hrvatske.

Strateški ciljevi Saveza su, među ostalim, objedinjavanje i koordinacija aktivnosti udruga malih trgovaca, koordinacija i pomoć pri osnivanju novih udruga, kao i financijska potpora postojećim udrugama.

Možete li navesti podatke o ukupnom prometu trgovaca okupljenih u Savez?
Ukupan promet članica Saveza je na razini od 1,5 milijardi kuna.

Kakav je vaš pogled na stanje male trgovine u Hrvatskoj? Ima li mala trgovina perspektivu i koje su njene komparativne prednosti u odnosu na velike trgovačke sustave?
Više je komparativnih prednosti male trgovine. Među ostalim, njen ekonomski potencijal temeljen je i na vrlo lošoj urbanističkoj koncentraciji, gdje postoji niz malih naselja za koje ne postoji interes velikih trgovačkih tvrtki, a što je značajna pretpostavka za razvoj male trgovine te samim tim i povećanje kvalitete života na tim prostorima. Možemo reći kako je zemljopisni položaj Hrvatske garancija za razvoj i opstanak male trgovine.

Što najviše muči malog trgovca danas i ugrožava njegov opstanak?
Malog trgovca danas najviše muči prevelik teret fiskalnih i parafiskalnih nameta, kao i niz propisa, pravilnika i mjera koje su male tvrtke s nekoliko zaposlenih obvezne provoditi na isti način kao i kompanije koje zapošljavaju stotine ili tisuće radnika. Također, ovdje moramo spomenuti i prevelike kazne u slučaju malih prekršaja koje se penju i do nekoliko stotina tisuća kuna.

Već godinama je udruživanje malih trgovaca jedna od glavnih poruka kada je u pitanju održanje i prosperitet male trgovine u Hrvatskoj. Kako je organiziran vaš Savez te u kojim sve segmentima zajednički djelujete?
Za malu trgovinu nužno je pripremati je za skoro natjecanje na otvorenom tržištu Europske unije. Jačanje konkurentne male trgovine podrazumijeva poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva koje svoje poslovanje i rast zasniva na primjeni znanja, razvoju tehnologija i inovacija te povezivanju s proizvođačima.

Opstanak trgovačkih subjekata potrebno je poticati i povećati kroz poticanje inovacija, kao trajne osnove konkurentnosti, ulaganje u stručnost zaposlenih, te kroz uvođenje i primjenu novih tehnologija. Time bi se stvorila osnova za daljnji razvoj i povećanje konkurentnih prednosti male trgovine, a samim time i domaće prehrambene industrije.

Nužno je jačanje postojećih poduzetničkih aktivnosti u maloj trgovini kroz poticanje poslovnog i razvojnog povezivanja poduzeća i obrta, te stvaranje pogodnih uvjeta za razvoj klastera, čime bi se povećala konkurentnost kao i zaštita malog trgovca.

Savez udruga malih trgovaca tako bi ojačao njihovu trgovačku orijentaciju te pridonio prevladavanju razuđenosti male trgovine u Hrvatskoj, a koja na taj način nije dovoljno prepoznatljiva.

Konkurentnost na području male trgovine neće biti moguća dok se ne pristupi okrupnjavanju, povezivanju i udruživanju malih trgovaca i zajedničkom nastupu prema proizvođačima.

Imate li u planu povećanje broja članica u skorije vrijeme?
Gotovo svakodnevno se javljaju neovisni trgovci iz cijele Hrvatske s upitom za pristup Savezu. Kao organizacija aktivno djelujemo te pokušavamo potaknuti trgovce da osnuju udruge na područjima na kojima nismo zastupljeni.

Tu prije svega mislim na Istru i Slavoniju te jug Dalmacije, gdje djeluje Udruga malih trgovaca Splitsko-dalmatinske županije koja trenutno nije članica i čije bi pristupanje Savezu bilo dobro i poželjno, a sve u interesu zaštite i prosperiteta male trgovine.

Također, aktivno surađujemo i s Gospodarskom zbornicom Slovenije, gdje također postoji interes za suradnju te povezivanje s našom organizacijom.

U posljednjih godinu dana Savez je bio dosta aktivan po pitanju dodatnog osnaživanja u segmentu nabave pa ste tako potpisali partnerske ugovore s Mercatorom i Metro-om. Možete li nam reći nešto više o tome?
Savez udruga malih trgovaca RH uvijek traži partnere koji nas žele podržati i koji su prepoznali naš značaj na hrvatskom tržištu. Tu moramo svakako izdvojiti niz sklopljenih ugovora o poslovnoj suradnji s veleprodajnim tvrtkama kojima smo osigurali da naši članovi pod povoljnijim uvjetima mogu doći do određenih roba koje su kao pojedinci skuplje plaćali.

Također, Savez je sklopio sporazume o poslovnoj suradnji i s tvrtkama iz drugih sektora s ciljem smanjenja troškova za svoje članove. Tu možemo spomenuti Privrednu banku Zagreb i Vipnet, a intenzivno se pregovara s osiguravajućim društvima, naftnim kompanijama te nizom drugih tvrtki čije usluge naše članice koriste, a koje mogu biti znatno jeftinije ukoliko nastupimo kao jedan korisnik.

Spomenuli ste Privrednu banku Zagreb. S ovom ste bankom nedavno potpisali Ugovor o Cash Poolingu – objedinjenom vođenju računa za članice Saveza. Možete li reći nešto više o ovoj suradnji te kolike uštede očekujete postići na razini Saveza?
Ovim ugovorom regulirana su međusobna prava i obveze oko provođenja programa objedinjenog vođenja računa. Savez udruga malih trgovaca Republike Hrvatske je prihvatio da članice Saveza uđu u strukturu objedinjenog vođenja računa (Cash Pooling) kod Privredne banke Zagreb s ciljem modernog upravljanja novčanim tokovima koje omogućuje niže bankarske troškove te bolje upravljanje likvidnošću, a sve to uz veću kontrolu i transparentnost informacija.

Ovakvim načinom vođenja računa dolazi se do smanjenja bankarskih troškova i ostvarenja većih kamatnih prihoda te efikasnijeg upravljanja likvidnošću uz povećanu kontrolu. Takav način vođenja financija svakako je povoljniji za nas jer omogućuje jednostavnije poslovanje, manje troškove te veću transparentnost. Cilj nam je suvremeno upravljati novčanim tokovima, a PBZ nam ovim ugovorom upravo to omogućuje.

Zbog rasta cijena benzina i daljnjeg pritiska krize, male trgovine iz susjedstva na Zapadu opet postaju popularne pa se tako i veliki lanci sve više okreću tom prodajnom formatu gdje potrošači mogu kupiti ono najosnovnije što im treba taj dan i pritom sve obaviti pješice. Primjećuje li se sličan trend i u Hrvatskoj?
Kriza čini svoje i taj trend se ubrzano događa i kod nas. Posebno nas veseli da se kupac ponovno okrenuo trgovinama iz susjedstva gdje svoje svakodnevne potrebe zadovoljava u sve većem obimu.

Dakle, ne moramo opet čekati da se kod nas desi nešto što se na Zapadu dešavalo prije 20 godina, već su se trendovi na tim tržištima i kod nas počeli događati istodobno. No, s druge strane, i sami primjećujemo da se i pojedini lanci koji rade na hrvatskom tržištu spuštaju u naš segment i intenzivno preuzimaju ili otvaraju male kvartovske trgovine.

Tema Europske unije je neizbježna s obzirom na to da se datum ulaska Hrvatske na jedinstveno europsko tržište sve više bliži. Što ulazak naše zemlje u EU znači za malu trgovinu i Savez udruga malih trgovaca?
Za malu je trgovinu nužno pripremiti se za skoro natjecanje na otvorenom tržištu Europske unije. Ulazak u EU nama malim trgovcima omogućit će pristup robama koje nam do sada nisu bile dostupne i to po povoljnijim cijenama. To će također pridonijeti našoj konkurentnosti, a samim time i lakšem opstanku i prosperitetu na tržištu.